Project First Year Major Project
Major Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (deeltijd)
Year First Year

Voorbij het oordeel van goed en kwaad, ligt een open veld. Ik ontmoet je daar.

Rumi

Fine Art and Design Teacher Training programme is offered in Dutch language only. For the English translation please, scroll down.

NL

Ont-moeten is ontstaan vanuit een terugblik op Froukjes eerste studiejaar aan de Willem de Kooning Academie. Het is een reflectie op de onderzoeken en projecten die zij deed, uitdagingen die zij onderweg tegenkwam en haar handelen hierin. Het werk is de verbeelding van een persoonlijk thema: minder moeten, minder kijken naar wat anderen doen en het in vertrouwen kiezen van je eigen weg.

Het monument is een combinatie van handwerk en machinale productie en vervaardigd van hout; een natuurlijk, sterk, maar flexibel materiaal dat voor Froukje groei en ontwikkeling symboliseert. In haar werk verwerkt zij een deel van een tekst van Rumi: Voorbij het oordeel van goed en kwaad, ligt een open veld. Ik ontmoet je daar.

Het werk is een schaalmodel. Om zichtbaar te maken hoe het monument eruit zou zien in de openbare ruimte, maakt Froukje een visualisatie. Hierbij kiest zij ervoor haar werk te plaatsen op Natuurbegraafplaats De Utrecht – een plek van herinnering en bezinning. Met de keuze van deze plek probeert Froukje haar werk te verheffen tot een herdenkingsmonument dat universeel leesbaar is en verdieping geeft aan de locatie waar het is geplaatst.

Het proces was een ware snelkookpan van leerpunten en inzichten. In de conceptfase was mijn grootste uitdaging het omzetten van een persoonlijk, maar vrij abstract thema, naar een beeldend werk dat ook een symbolische laag in zich heeft. Mijn worsteling kreeg uiteindelijk mooi vorm door de keuze een dubbelzijdige spiegel te gebruiken als metafoor voor het open veld. Dit maakte het tevens onnodig Rumi’s quote volledig te verwerken. De vervaardiging was een ware ontdekkingstocht. Alles was nieuw: werken met hout, ‘technisch’ tekenen in Illustrator, het gebruik van een lasercutter. Tof als dan uiteindelijk alles samenkomt en er na een aantal weken zo’n werk staat.

Out beyond ideas of right- and wrongdoing, there is a field. I’ll meet you there.

Rumi

E

Ont-moeten (wordplay: ontmoeten means 'to meet' in Dutch, moeten means 'must' or 'ought to', ont-moeten could be read as making yourself free from obligations and meet) was born from a retrospective of Froukje's first academic year at the Willem de Kooning Academy. It is a reflection on the projects she had worked on, the challenges she had encountered and the subsequent actions. The artwork is the representation of a personal theme: having to do less, focus less on what others are doing and choose your own path in confidence.

The monument combines mechanical production and handcraft. It is made of wood a natural, strong but flexible material that symbolises growth and development. Froukje etches one of Rumi’s quotes on the bridge of the monument: Out beyond ideas of right- and wrongdoing, there is a field. I’ll meet you there.

The monument is a scale model. To imagine how the monument would look like when it is placed in a landscape, Froukje makes a visualisation. She chooses to install her work at Nature Cemetery De Utrecht - a place of remembrance and reflection. By choosing this location, Froukje tries to elevate her work to a memorial monument that can be read universally and in the meantime gives depth to its location.

The process to get to this result was what I would call a pressure cooker. During the concept development, my biggest challenge was to convert a personal but rather abstract theme, into a visual work that also has a symbolic layer. My struggle finally took shape by choosing to use a double-sided mirror as a metaphor for the open field. This also made it unnecessary to use Rumi’s quote in full. The manufacture was a true journey of discovery. It was all new to me: wood as main material, ‘technical’ drawing in Illustrator, using a laser cutter. It’s a great feeling when everything comes together and this is the result at the end of a term.