News

Job opportunity: Coordinator Wayfinding and Building Crew

Fri 5 Apr

Scroll down for English

 

Introductie 

Willem de Kooning Academie, onderdeel van de Hogeschool Rotterdam (WdKA/RUAS), biedt een verscheidenheid aan bachelor- en masterprogramma's op het gebied van visuele cultuur, kunst, design, kunsteducatie en leisure management. De Graduation Show is een belangrijk moment voor onze afstudeerders in de afsluiting van het academisch jaar en is een platform waarin onze getalenteerde studenten hun werk aan een breed publiek kunnen tonen. 

 

Functieomschrijving 

Wij zoeken naar een Coördinator Bewegwijzering en Bouwteam die het projectteam Graduation Show komt versterken. Als Coördinator Bewijzering en Bouwteam speel je een cruciale rol in het organiseren en coördineren van de bewegwijzering en de opbouw van de Graduation Show. Ben je een organisatietalent, proactief, enthousiast, flexibel en communicatief sterk? Dan komen we graag met je in contact. 

 

Verantwoordelijkheden coördineren bewegwijzering: 

 

 1. Uitvoeren bewijzeringsplan: Samen met Hunted Design (designbureau identiteit Graduation Show 2024) en coördinator communicatie (team Graduation Show) implementeer je het bewegwijzeringsplan dat de bezoekers naadloos door de Graduation Show leidt. 
 2. Samenwerking: Werk nauw samen met verschillende teams en medewerkers binnen de WdKA, om ervoor te zorgen dat het bewegwijzeringsplan aansluit op de behoeften van alle betrokkenen. 
 3. Logistieke Coördinatie: Beheer logistieke aspecten van bewegwijzering, waaronder de plaatsing van borden, bewegwijzeringsmaterialen en eventuele andere benodigdheden. 
 4. Probleemoplossing: Identificeer en los snel eventuele problemen op met betrekking tot bewegwijzering om een soepele doorstroming van bezoekers te waarborgen. 
 5. Toezicht en Evaluatie: Houd toezicht op de implementatie van het bewegwijzeringsplan tijdens het evenement en evalueer achteraf om verbeteringen voor toekomstige shows te identificeren. 

 

Verantwoordelijkheden coördineren bouwteam: 

 

 1. Team samenstellen: Het selecteren en samenstellen van een bouwteam bestaande uit 3 á 4 personen, met de juiste vaardigheden en motivatie. 
 2. Planning en uitvoering: Het maken en bewaken van een gedetailleerde planning voor de opbouw, die 3 á 4 dagen duurt. 
 3. Samenwerking: Het onderhouden van duidelijke communicatielijnen tussen het bouwteam, de producer, de facilitaire dienst, en andere betrokken partijen/personen. 
 4. Administratieve afhandeling: Het zorgen voor de administratieve processen zoals opvragen DBA-formulieren, het opvragen van offertes, en het tijdig en correct indienen van facturen. 

 

Vereisten: 

 • Beschikbaar in de maand mei, juni en eerste twee weken juli 
 • Ervaring in evenementencoördinatie of vergelijkbare functie. 
 • Ervaring hebben met het leiden van bouw- of productieteams. 
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief samen te werken met verschillende belanghebbenden. 
 • Uitstekende organisatorische vaardigheden en oog voor detail. 
 • Sterke communicatieve vaardigheden. 
 • Een achtergrond in evenementenproductie is een pre. 
 • Stressbestendigheid en het vermogen om snel te schakelen in een dynamische omgeving. 
 • Een proactieve instelling hebben en in staat zijn om problemen snel en effectief op te lossen. 

Beschikbaarheid 

 • Mei: 10 dagen (2 dagen per week, 8 uur per dag) | 80 uur in totaal. 
 • Juni: 20 dagen (4 dagen per week, 8 uur per dag) |160 uur in totaal. 
 • Juli: 11 dagen (eerste week 6 dagen en de tweede week 5 dagen, 8 uur per dag) | 88 uur in totaal. 

Startdatum per 1 mei 2024 

 

Wat bieden wij: 

 • Een uitdagende en creatieve werkomgeving. 
 • De kans om betrokken te zijn bij een opmerkelijk onderwijs evenement binnen de kunst- en designwereld. 
 • Een marktconforme beloning op zzp-basis. 

 

Interesse? 

Stuur je sollicitatie (motivatie + cv) vóór 20 april 2024 naar Carmen de Groot en Nelly de Brito dos Prazeres Pires: wdka.graduationshow@hr.nl 

Gesprekken vinden plaats in week 17.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 

 

>

 

Introduction 

Willem de Kooning Academy, part of Rotterdam University of Applied Sciences (WdKA/RUAS), offers a variety of bachelor's and master's programmes in the fields of visual culture, art, design, art education, and leisure management. The Graduation Show is a significant moment for our graduates providing a platform for our talented graduates to showcase their work to a broad audience. 

Job description  

We are looking for a Coordinator of Wayfinding and Building Crew to join the Graduation Show project team. As the Coordinator of Wayfinding and Building Crew, you will play a crucial role in organising and coordinating the Wayfinding and the setup of the Graduation Show. Are you an organisational talent, proactive, enthusiastic, flexible, and a strong communicator? Then we would like to hear from you. 

Responsibilities for coordinating Wayfinding: 

 • Implement wayfinding plan: Together with Hunted Design (design agency 2024 identity) and the communication coordinator (Graduation Show team), you will implement the Wayfinding plan that guides visitors seamlessly through the Graduation Show. 
 • Collaboration: Work closely with various teams and staff within WdKA to ensure that the Wayfinding plan meets the needs of all stakeholders. 
 • Logistics coordination: Manage logistical aspects of Wayfinding, including the placement of signs, Wayfinding materials, and any other necessary items. All within the allocated budget.  
 • Problem-solving: Identify and quickly resolve any issues related to Wayfinding to ensure a smooth flow of visitors. 
 • Supervision and Evaluation: Supervise the implementation of the Wayfinding plan during the event and evaluate afterward to identify improvements for future shows. 

Responsibilities for coordinating the Building Crew: 

 • Team assembly: Selecting and assembling a construction team consisting of 3 to 4 individuals with the right skills and motivation. 
 • Planning and execution: Creating and monitoring a detailed schedule for the construction, which lasts 3 to 4 days. 
 • Collaboration: Maintaining clear communication lines between the construction team, the producer, the facility service, and other involved parties/people. 
 • Administrative handling: Ensuring administrative processes such as requesting DBA forms, obtaining quotes, and submitting invoices are done timely and correctly. 

Requirements: 

 • Experience in event coordination or a similar role. 
 • Experience in leading construction or production teams. 
 • Excellent communication skills and the ability to collaborate effectively with various stakeholders. 
 • Excellent organisational skills and attention to detail. 
 • Effective communication skills. 
 • A background in event production is a plus. 
 • Resilience and the ability to quickly adapt in a dynamic environment. 
 • A proactive attitude and the ability to solve problems quickly and effectively. 
 • Fluency in both English and Dutch, both spoken and written. 

Availability: 

 • May: 10 days (3 days per week, 8 hours per day) | total of 80 hours. 
 • June: 20 days (4 days per week, 8 hours per day) | total of 160 hours. 
 • July: 11 days (first week 6 days, second week 5 days, 8 hours per day) | total of 88 hours. 

 

Available from May 1, 2024 

 

What we offer: 

 • A challenging and creative work environment. 
 • The opportunity to be involved in a remarkable educational event within (art)education and design.  
 • A market-competitive compensation on a self-employed basis 

 

Interested?
Send your application (cover letter + CV) before April 20, 2024, to Carmen de Groot and Nelly de Brito dos Prazeres Pires: wdka.graduationshow@hr.nl. Interviews will take place in week 17. 

Acquisition in response to this vacancy is not appreciated.