News

In Memoriam Peter Calicher, 1951-2024

Fri 5 Apr

Please scroll down for English

In Memoriam Peter Calicher, 1951-2024
door Wilma Knol

Peter Calicher, die van 2000-2018 op onze academie werkzaam was als docent Audio Postproduction, overleed afgelopen maandag 1 april. Hij is 72 jaar geworden.

Wat zijn docentschap aan onze academie kenmerkte was zijn oprechte belangstelling voor zijn studenten en wat hen bewoog. Door deze belangstelling voor ieders drijfveren spoorde hij hen aan zich daar ook bewust van te zijn of te worden. Hij was eveneens een befaamd stemacteur en hielp met dit talent veel studenten met het inspreken van de verschillende karakters in hun animatiefilms. Arjanne Laan, oud-collega en jarenlang afdelingshoofd van onze opleiding Audiovisuele Vormgeving, beschrijft hem als integer en verfijnd met een prettige humor en heerlijke stem. Hij was een “we zien elkaar als we elkaar zien” vriend. Maar dan was het ook meteen goed.

Hij was geestig en hoffelijk, en hij was muzikaal en visueel getalenteerd. Meerdere van de honderden rouwbetuigingen op Social Media noemen zijn betrokkenheid en humor. Hij was daarom meer dan goed op zijn plaats als geluidsdocent op de Rotterdamse kunstacademie: als collega en docent. Zelf studeerde hij van 1971 tot 1975 bij de afdeling P, waar hij vriendschappen voor het leven sloot.

In 1977 brak hij samen met zijn band Gruppo Sportivo door in Nederland met het album 10 Mistakes, het succes werd vervolgd met het album Back to 78. Na zijn pensionering in 2018 is hij weer volop met Gruppo Sportivo aan de slag gegaan met nieuw en oud repertoire. Hoewel al een tijd ernstig ziek, heeft hij tot vrij kort voor zijn overlijden met zijn band opgetreden.

>>

In Memoriam Peter Calicher, 1951-2024
by Wilma Knol

Peter Calicher, who taught Audio Postproduction at our academy from 2000-2018, passed away last Monday, 1 April. He was 72 years old.

What characterised his teaching at our academy was his genuine interest in his students and what moved them. Through this interest in each person's motivations, he encouraged them to be or become aware of them. He was also a renowned voice actor and with this talent helped many students with voicing the various characters in their animated films. Arjanne Laan, former colleague and department head of our Audiovisual Design program for many years, describes him as having integrity and sophistication with a pleasant humor and delightful voice. He was a "we see each other when we see each other" friend. But then it was good right away.

He was witty and courteous, and he was musically and visually talented. Several of the hundreds of obituaries on social media mention his commitment and humour. He was therefore more than well suited as a sound teacher at the Rotterdam Art Academy: as a colleague and teacher. He himself studied at the P department from 1971 to 1975, where he made friendships for life.

In 1977, he and his band Gruppo Sportivo broke through in the Netherlands with the album 10 Mistakes; the success was continued with the album Back to 78. After his retirement in 2018, he returned to full swing with Gruppo Sportivo with new and old repertoire. Although seriously ill for some time, he performed with his band until fairly shortly before his death.