Term 1.1, Waarnemen en identificeren, richt zich op de introductie van de docent beeldend kunst en vormgeving major. Waarnemen gaat over het vermogen om al je zintuigen in te zetten bij het uitvoeren van je professionele taak als beeldmaker-docent en je te kunnen verplaatsen in de ander. Daarom ga je ook al gelijk kennis maken met de werkvloer door een korte intensieve stage. Je gaat onderzoeken of je je daarmee kan identificeren. Je legt tijdens deze periode de basis om via beeld en materiaal te communiceren. Tevens vinden we bij de start van je studie het van belang dat je je bewust bent van verschillende, mogelijke perspectieven.

Term 1.2, Practices, is gericht op het introduceren van de inhoud en methodologie van de drie afstudeerprofielen (practices) van de academie. Te weten sociaal, commercieel en autonoom. Je maakt kennis met de benadering, context, professionele rollen en methodologie van deze drie profielen.

Term 1.3, Conceptualiseren, gaat over de bewustwording van deze beweging en hoe je eigen referentiekader je beeldende ontwikkeling vormgeeft. Je werkt aan eigen beeldend werk dat aansluit op actuele tendensen in de kunst, de kunsteducatie en de algehele maatschappij. Kun je in de beweging van de kunsten belangrijke internationale ontwikkelingen in de technologie, politiek en maatschappij terugzien?

Tijdens Term. 2.1, Integreren, ga je aan de slag met een omvattend project waarin je artistiek beeldend onderzoek leert verdiepen door niet alleen zelf werk te maken en vaardigheden te ontwikkelen, maar ook deze kennis te vertalen naar je toekomstige onderwijspraktijk. Vanuit het projectonderdeel kunstdisciplines zal voornamelijk de integratie van kunsthistorische en kunsttheoretische kennis aangeleerd worden. Er wordt uiteindelijk gekeken in hoeverre je theoretisch en praktisch onderzoek, ideeontwikkeling, artistiek handelen en didactische vaardigheden hebt weten te integreren in je eindwerk.

Term 2.2 Kritische studies & Artistiek onderzoek. Bij het project ‘kritische studies’ ligt de nadruk op het kritisch beschouwen van ontwikkelingen in de actuele beeldende kunst.  Door middel van (veld)onderzoek naar verschillende opvattingen in de kunst over actuele vraagstukken en gesprekken onder begeleiding van je docenten, zoek je naar wegen om je eigen ideeën op een doordachte manier te toetsen aan eigentijdse visies op kunst en cultuur. Artistiek onderzoek stelt je eigen opdracht, jouw fascinatie en beeldtaal centraal. Tot nu toe zul je ervaren hebben welke aanpak in projecten en opdrachten bij je past, welke rol je als vanzelf aanneemt in groepsprocessen en welke onderwerpen je het meeste aanspreken. Je staat open voor reflectie en er zijn uitdagingen waar je ze niet had vermoed.

Microstages. In het tweede studiejaar loop je geen doorlopende stage op een plek, maar oriënteer je je breed op de beroepsmogelijkheden door zelfstandig of in kleine teams microstages uit te voeren. Tijdens de microstages ben je bewust bezig om vanuit een onderbouwd uitgangspunt en duidelijke leerdoelen, de  nieuwsgierigheid van de doelgroep of een publiek te prikkelen en de interactie met dit publiek of doelgroep aan te gaan. De microstages kennen diverse vormen en inhoudelijke mogelijkheden. Zo werk je aan de uitbreiding van je netwerk als professional.

Term 2.3 Practices. De derde periode geeft je een verdiepende introductie van twee van de drie afstudeerprofielen (practices). Deze leerervaring ondersteunt je bij het maken van een eigen afstudeerprofiel voor het derde en vierde jaar. Naast de major dien je ook electives te volgen. Je kunt kiezen uit een ruim aanbod van actuele onderwerpen. Ook door deze electives maak je kennis met de afstudeerprofielen. We noemen deze dus autonoom, sociaal en commercieel. Je focust je binnen een van deze profielen op nieuwe uitdagingen in het veld van de technologie, gebruik van publieke ruimte, het betrekken van publiek of een uitdagende internationale context. Je werkt aan levensechte, praktische opdrachten die de grenzen van je discipline (major) overstijgen.

Klik op de kaart links om de practices en bijhorende electives te bekijken. Deze informatie is in het Engels.

Autonomous Practices focus on the artistic and expressive possibilities of the (individual) artist, teacher or designer; who work from the perspective of their personal vision of the world and the human condition, and give shape to this vision. Within Autonomous Practices, students can specialise in one of four issues: Critical Studies, Digital Craft, Hacking, and Public & Private. Each issue has its own specific courses, tutors with relevant professional backgrounds, and external partners with whom students can collaborate.

More (in-depth) information about the Autonomous Practices

Commercial Practices are oriented towards our “next” economy. Our world is changing rapidly fused for example by technological disruptive innovations. This changing world creates new opportunities and roles for prospective designers and artists. Within Commercial Practices, students can specialise in one of four issues: New Frontiers, Branding, Data Design, and Service Design. Each issue has its own specific courses, tutors with relevant professional backgrounds, and external partners with whom students can collaborate.

More (in-depth) information about the Commercial Practices

Social Practices focus on art and design that impacts societal issues by designing or redesigning processes, interactions and relationships, and by involving participants or stakeholders in the design process. The issues currently addressed by Social Practices are Cultural Diversity, Open Design, Gamification and Sustainability; four domains in which systemic change is particularly relevant.

More (in-depth) information about the Social Practices

Het beeldonderzoek kun je inzetten als jouw persoonlijke brug tussen je stage (lees hier meer over bij intership) en het door jou gekozen practiceproject. Je neemt associaties uit beide onderdelen van je studie als uitgangspunt voor een eigen beeldonderzoek. Dit beeldonderzoek werk je vanuit je persoonlijke fascinatie verder uit tot een expositie die jij samen met je medestudenten organiseert. In de tweede helft van het derde jaar ga je verder met je stage en het beeldonderzoek. In het project framing/reframing onderzoek je als voorbereiding op het afstudeerjaar jouw rol als docent en cultuurdrager.

Bovenop de major voegt de WdKa practice projecten toe. Je kan kiezen uit een wijde selectie hedendaagse onderwerpen. De projecten zorgen voor verder verdieping in de drie afstudeerprofielen of practices. We noemen ze autonoom, sociaal en commercieel. Je focust je binnen een van deze profielen op nieuwe uitdagingen in het veld van de technologie, gebruik van publieke ruimte, het betrekken van publiek of een uitdagende internationale context. Je werkt aan levensechte, praktische opdrachten die de grenzen van je discipline (major) overstijgen.

Klik op de kaart links om de practices en bijhorende electives te bekijken. Deze informatie is in het Engels.

Autonomous Practices focus on the artistic and expressive possibilities of the (individual) artist, teacher or designer; who work from the perspective of their personal vision of the world and the human condition, and give shape to this vision. Within Autonomous Practices, students can specialise in one of four issues: Critical Studies, Digital Craft, Hacking, and Public & Private. Each issue has its own specific courses, tutors with relevant professional backgrounds, and external partners with whom students can collaborate.

More (in-depth) information about the Autonomous Practices

Commercial Practices are oriented towards our “next” economy. Our world is changing rapidly fused for example by technological disruptive innovations. This changing world creates new opportunities and roles for prospective designers and artists. Within Commercial Practices, students can specialise in one of four issues: New Frontiers, Branding, Data Design, and Service Design. Each issue has its own specific courses, tutors with relevant professional backgrounds, and external partners with whom students can collaborate.

More (in-depth) information about the Commercial Practices

Social Practices focus on art and design that impacts societal issues by designing or redesigning processes, interactions and relationships, and by involving participants or stakeholders in the design process. The issues currently addressed by Social Practices are Cultural Diversity, Open Design, Gamification and Sustainability; four domains in which systemic change is particularly relevant.

More (in-depth) information about the Social Practices

Voor je stage, die het hele derde jaar duurt, kies je zelf in overleg een stagebedrijf dat past bij je uiteindelijke beroepskeuze. Het doel van de stage is je te verdiepen. Door bewust te kiezen en je te specialiseren, vergroot je je kansen op de toekomstige arbeidsmarkt. De nadruk ligt op het zelf ontwikkelen en verzorgen van lessen en educatieve programma’s. In het geval van lesgeven, verzorg je als stagiaire het gehele traject van een opdracht, van de oriëntatiefase tot en met de beoordeling. Je krijgt geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid. Naast het ontwikkelen en uitvoeren van lesprogramma’s neem je actief deel als lid binnen een team. Je bent je bewust van de culturele omgeving van je stagebedrijf en zoekt contact met deze omgeving. In je stageleerplan geef je aan welke competenties nodig zijn voor een goede beroepsuitoefening. Je  verdiept je daarin en werkt vooral aan die competenties waar je nog in moet en wilt groeien.  

Een minor geeft de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden te verdiepen. Je rond een minor in een semester af. Een minor aan de academie omvat praktijk onderzoek, visualisatie en presentatie. Je kunt een van de huidige onderwerpen binnen de practices kiezen - Critical Studies, Digital Craft, Hacking, and Public & Private; New Frontiers, Branding, Data Design, and Service Design or Cultural Diversity, Open Design, Gamification and Sustainability – of een minor volgen bij een ander instituut of in het buitenland.

Na de Minor ga je verder met een eigen onderzoek en het maken van een eindproduct.
Je examenproject en je onderzoeksvraag zijn praktijkgericht. Je kiest een stageplek waar je je onderzoek wilt doen. In je afstudeerwerk en onderzoek laat je zien dat je verbanden kunt leggen tussen het kunst educatieve werkveld en actuele maatschappelijke vraagstukken.

 

Autonomous Practices focus on the artistic and expressive possibilities of the (individual) artist, teacher or designer; who work from the perspective of their personal vision of the world and the human condition, and give shape to this vision. Within Autonomous Practices, students can specialise in one of four issues: Critical Studies, Digital Craft, Hacking, and Public & Private. Each issue has its own specific courses, tutors with relevant professional backgrounds, and external partners with whom students can collaborate.

More (in-depth) information about the Autonomous Practices

Commercial Practices are oriented towards our “next” economy. Our world is changing rapidly fused for example by technological disruptive innovations. This changing world creates new opportunities and roles for prospective designers and artists. Within Commercial Practices, students can specialise in one of four issues: New Frontiers, Branding, Data Design, and Service Design. Each issue has its own specific courses, tutors with relevant professional backgrounds, and external partners with whom students can collaborate.

More (in-depth) information about the Commercial Practices

Social Practices focus on art and design that impacts societal issues by designing or redesigning processes, interactions and relationships, and by involving participants or stakeholders in the design process. The issues currently addressed by Social Practices are Cultural Diversity, Open Design, Gamification and Sustainability; four domains in which systemic change is particularly relevant.

More (in-depth) information about the Social Practices

Choose another program

Docent Beeldende Kunst en Vormgeving (voltijd)

Profession and Concept

This programme is in Dutch. Projectmatig onderwijs staat centraal op de WdKA. Ook in de studie DBKV vormt de projectmatige aanpak van ons onderwijs de bouwstenen voor het verwerven van de bekwaamheid als artist-educator. Meteen in het eerste jaar maak je al kennis met jouw toekomstige beroepspraktijk door stage te lopen en opdrachten uit te voeren. Naast je Major (vakstudie) begin je aan de eerste Practices (zie link rechtsboven op deze pagina). De benodigde vaardigheden, kennis en competenties komen tijdens je studie integraal aan bod. Zo wordt het eerste studiejaar afgerond met een expositie die je samen met je mede studenten organiseert en die je inricht met eigen beeldend werk. Curatorschap, educatief product, pr, communicatie en vormgeving, maken deel uit van deze afrondende expositie.

Profession and Concept

Het integrale karakter van de opleiding wordt duidelijk in de afronding van ieder semester. Zo wordt het eerste semester van het tweede jaar afgesloten met een Manifestatie. Dit doe je door middel van een interactieve presentatie waarin je theorieën en beelden samenbrengt. De vorm van de Manifestatie is volledig vrij en kan variëren van power point tot animatie, van performance tot marktkraam, van workshop tot videodocument.

Profession and Concept

De projecten die je doet in de Major worden in toenemende mate complexer en vragen een steeds hoger beheersingsniveau van de competen¬ties waarmee je de eerste twee jaren al hebt leren werken. De beroepspraktijk blijft centraal staan, al dan niet in de vorm van stage, werk of een externe opdrachten. Je stelt je in het derde jaar bloot aan de ogenschijnlijk gescheiden werelden van de stage en je ontwikkeling als beeldenmaker en vormgever. Door studie naar jouw rol binnen het educatieve veld, je positie als beeldenmaker en het vervolg in de Practices (zie link rechtsboven op deze pagina), zul je ontdekken dat de scheiding tussen de stagepraktijk en je artistieke ontwikkeling slechts schijn is.

Profession and Concept

In de eerste helft van je het vierde jaar begin je aan het Minor gedeelte van je studie. Een Minor volg je bij de WdKA in een van de Practices, de academie brede en interdisciplinaire projecten. Je werkt met studenten van andere studierichtingen samen en je ontwikkelt nieuwe kennis en vaardigheden die relevant zijn voor hedendaagse kunst, vormgeving en educatie. Je kunt Minoren volgen in de Autonomous, Social en Commerical Practices.

+ Year 1 Year 2 Year 3 Year 4
Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Major +
Major +
Major +
Minor +
Practices +
Practices +
Internship +
Graduation +