Too Little,Too Late?

Solving problems for Hell
Learning Experiment 17/12/2019

Hoe kan kunst- en ontwerponderwijs bijdragen aan de transitie van onze huidige samenleving naar een duurzamere toekomst? En welke kennis en vaardigheden hebben toekomstige kunstenaars en ontwerpers nodig om deze structurele verandering mede vorm te geven?

Vanuit deze vraag organiseert Willem de Kooning Academie een serie bijeenkomsten, zogenoemde 'learning experiments', voor studenten, docenten en mensen van buiten de kunstacademie, die geïnteresseerd zijn in het koppelen van het duurzaamheidsvraagstuk aan onderwijsvernieuwing.

Op 17 december 2019 organiseerde de WdKA, met steun van EIT Climate-KIC , een eerste 'leer experiment' in BlueCity Rotterdam (zie hier). Deze bijeenkomst had ten doel om samen met (Rotterdamse) onderwijsinstellingen en overheden (gemeente Rotterdam) met elkaar in gesprek te gaan over hoe we toekomstige generaties, en vakmensen in het bijzonder, kunnen worden opgeleid voor een duurzame samenleving.Tijdens deze bijeenkomst kwamen ongeveer 50 deelnemers samen, die meerdere 'stakeholdergroepen' van de stad Rotterdam vertegenwoordigden, zoals onderwijsinstellingen (mbo-, hbo-, wo-niveau), ontwerpers, lokale ondernemers, beleidsmakers en experts uit het veld. De sprekers waren achtereenvolgens Derk Loorbach, Henk Oosterling, Irene Fortuyn en Daan Veerman.

Derk Loorbach, professor 'Transition Management' (Erasmus Universiteit Rotterdam) sprak over de complexiteit van een transitie in de maatschappij, filosoof en onderwijsvernieuwer Henk Oosterling besprak de rol van technologie en ecologie in onze samenleving, ontwerper Irene Fortuyn (KETTER & CO, Design Academy Eindhoven) ging in op de betekenis van het ambacht en ontwerper Daan Veerman, (studio Makkink & Bey) presenteerde speculatieve onderwijsprojecten. Dirk Osinga, architect en onderzoeker, deed uitgebreid verslag van de bijeenkomst en geeft zijn perspectief op bovenstaande vraag in de conclusie. Lees hier het hele verslag of selecteer de namen van individuele sprekers voor een samenvatting van hun bijdrage, inclusief de beschouwing door Osinga.