Toelating Leisure & Events Management

Toelating Leisure & Event Management
(Studiekeuzecheck)

Als Leisure & Events Manager geef je de vrije tijd van het stadse leven vorm en zet je je organisatiekracht in om dit voor elkaar te krijgen. Je speelt een belangrijke rol in de vrije tijd van andermans leven. Concreet doen we dit door programma’s, concepten of gebeurtenissen (events) te ontwikkelen voor een aantrekkelijke, leefbare en inclusieve stad.
Rotterdam is ons speelveld. Een plek met urgente maatschappelijke vraagstukken. Leisure kan impact hebben in deze kwesties en zo van invloed zijn op de manier waarop we leven. Dat vraagt iemand die nieuwsgierig en inventief is, daadkracht heeft, verbindingen legt en experimenteert.

 

Selectiedagen en mini-portfolio

Om ervoor te zorgen dat er een zo goed mogelijke match is tussen de opleiding en jou organiseren we een aantal selectiedagen: 

1e Selectiedag:                donderdag 15 december, 20222e Selectiedag:                donderdag 16 maart, 20233e Selectiedag:                donderdag 1 juni, 2023
4e Selectiedag                 donderdag 6 juli, 2023
5e Selectiedag                 donderdag 24 augustus, 2023

Tijdens deze selectiedagen krijg je inzicht in hoe het is om te werken aan urgente maatschappelijke vraagstukken en de manier waarop we dat doen op Leisure & Events Management aan de Willem de Kooning Academie.

Daarnaast vinden er individuele gesprekken plaats met een docent om jou motivatie te bespreken. Dit doen we aan de hand van een mini-portfolio. Het is daarom van belang om jouw mini-portfolio twee weken voor de selectiedag te uploaden.

Aan de hand van het mini-portfolio en het gevoerde gesprek ontvang je een advies (studiekeuzecheck). Dit kan zowel positief als negatief zijn. Negatief betekent dat er een verhoogde kans op een mismatch tussen jouw wens en verwachting van de opleiding en het daadwerkelijke programma is. Het advies is hierbij om een andere opleiding te kiezen. Bij een positief advies ben je toegelaten bij de opleiding Leisure & Events Management

Indien jij je na 1 mei hebt aangemeld via Studielink en het online WdKA aanmeldformulier, dan is een negatief advies bindend.

 

Voorwaarde voor het gesprek is een mini-portfolio.

Niet ingewikkeld, maar wel een persoonlijke introductie van jezelf. Je bent vrij om zowel beeld als tekst te gebruiken.

  1. Omschrijf jezelf met o.a.: je leeftijd, woonplaats, interesses, wat je leest of luistert, wat je vooropleiding is.
  2. Motiveer je keuze voor onze opleiding. Zowel vanuit Leisure oogpunt als een kunstacademie in Rotterdam.
  3. Geef aan hoe je je hebt georiënteerd op de opleiding en van welk stukje informatie je het meest enthousiast werd.
  4. Spreek je verwachting over de opleiding uit. En fantaseer over wat je graag zou willen bereiken met deze opleiding.
  5. Laat ons zien wat je al hebt gedaan binnen Leisure. Als dat nog niet veel is, kun je één of meerdere Leisure voorbeelden laten zien waar je energie van kreeg. Beschrijf de impact die dat heeft op de mensen.

Vragen over de toelating? Neem gerust contact op met WDKA Admission;
E wdka.admission@hr.nl