Toelating Leisure & Events Management

Toelating Leisure & Event Management
(Studiekeuzecheck)

Als Leisure & Events Manager geef je de vrije tijd van het stadse leven vorm en zet je je organisatiekracht in om dit voor elkaar te krijgen. Je speelt een belangrijke rol in de vrije tijd van andermans leven. Concreet doen we dit door programma’s, concepten of gebeurtenissen (events) te ontwikkelen voor een aantrekkelijke, leefbare en inclusieve stad. Rotterdam is ons speelveld. Een plek met urgente maatschappelijke vraagstukken. Leisure kan impact hebben in deze kwesties en zo van invloed zijn op de manier waarop we leven. Dat vraagt iemand die nieuwsgierig en inventief is, daadkracht heeft, verbindingen legt en experimenteert.

 

SKC-gesprekken en motivatiebrief

Om ervoor te zorgen dat er een zo goed mogelijke match is tussen de opleiding en jou organiseren we een aantal SKC-dagen:

 • 1e SKC-dag: donderdag 7 november, 2023
 • 2e SKC-dag: donderdag 7 december, 2023
 • 3e SKC-dag: donderdag 11 januari, 2024
 • 4e SKC-dag donderdag 29 februari, 2024
 • 5e SKC-dag donderdag 25 april, 2024
 • 6e SKC-dag dinsdag 14 mei, 2024
 • 7e SKC-dag donderdag 4 juli, 2024
 • 8e SKC-dag dinsdag 27 augustus, 2024

 

Tijdens deze SKC-dagen krijg je inzicht in hoe het is om te werken aan urgente maatschappelijke vraagstukken en de manier waarop we dat doen op Leisure & Events Management aan de Willem de Kooning Academie.

Daarnaast vinden er individuele gesprekken plaats met een docent om jou motivatie te bespreken. Dit doen we aan de hand van jouw motivatiebrief. Het is daarom van belang om jouw motivatiebrief een week voor de SKC-dag te uploaden.

Aan de hand van de motivatiebrief en het gevoerde gesprek ontvang je een advies (studiekeuzecheck). Dit kan zowel positief als negatief zijn. Negatief betekent dat er een verhoogde kans op een mismatch tussen jouw wens en verwachting van de opleiding en het daadwerkelijke programma is. Het advies is hierbij om een andere opleiding te kiezen. Bij een positief advies ben je toegelaten bij de opleiding Leisure & Events Management

Indien jij je na 1 mei hebt aangemeld via Studielink en het online WdKA aanmeldformulier, dan is een negatief advies bindend.

Voorwaarde voor het gesprek is een motivatiebrief.

Niet ingewikkeld, maar wel een persoonlijke introductie van jezelf. Je bent vrij om zowel beeld als tekst te gebruiken (max 500 woorden);

 1. Omschrijf jezelf met o.a.: je leeftijd, woonplaats, interesses, wat je leest of luistert en wat je vooropleiding is.
 2.  Motiveer je keuze voor onze opleiding. Neem mee waarom je specifiek voor Leisure & Events Management aan de Willem de Kooning (kunst)Academie kiest.
 3. Geef aan hoe je je hebt georiënteerd op de opleiding en van welk stukje informatie je het meest enthousiast werd.
 4. Spreek je verwachting over de opleiding uit. Fantaseer over wat je graag zou willen bereiken met deze opleiding.
 5. Laat ons weten wat je al voor kennis en/of (werk)ervaring hebt binnen de vrijetijdsindustrie. Als dat nog niet veel is, kun je één of meerdere voorbeelden laten zien waar je energie van krijgt.

 

Diploma

Let op: voor de opleiding Leisure & Events Management is het belangrijk om te weten of je het juiste havo/vwo -profiel of vakkenpakket hebt. Raadpleeg deze link voor een overzicht.

Indien je een vak mist, kun je alsnog een deficiëntietoets afnemen. Kijk voor meer informatie op deze pagina of neem contact op met het Studenten Service Centrum.

Vragen over de toelating? Neem gerust contact op met WdKA Admission.
E wdka.admission@hr.nl

Registreren via Studielink 
Aanmelden bij WdKA 

Let op: Indien jij je na 1 mei hebt aangemeld via Studielink en het online WdKA aanmeldformulier, dan is een negatief advies bindend