This is

Dialogue and Priorities

Fine Art & Design Teacher Training
Sat 4 Apr

Full-time course Fine Art & Design Teacher Training tells about the education priorities within the course. You will be qualified to teach art subject in secondary education, as well as mid-level and higher professional education including HBO. You can also find employment as an educator for a cultural institution. This programme is in Dutch.

NL

Dialoog & prioriteiten

Als opleiding hebben wij prioriteiten gesteld die de basis vormen voor ons onderwijs en waarmee wij ons profileren ten opzichte van andere opleidingen DBKV elders.

Je kiest voor de opleiding DBKV aan de WdKA omdat...

  • wij in ons onderwijs praktijk vraagstukken verwerken of direct werken in de beroepspraktijk
  • we een lerende gemeenschap zijn en hechten aan samenwerken
  • ons onderwijs wordt geïnspireerd en beïnvloed door de andere disciplines binnen de WdKA
  • je veel vrije keuze in studieonderdelen, stages en onderwerpen hebt
  • wij specialisten en vernieuwers zijn in het combineren van kunst en educatie
  • wij de uitspraak Teach what you preach omarmen.

Wij willen je inhoudelijk begeleiden bij het ontwikkelen van...

  • inbeelding en verbeelding, want beide heb je nodig om ideeën om te zetten naar tastbare, prikkelende beelden. Je leert een statement te maken, iets aan te tonen of een ander een beleving te geven.
  • innovatief vermogen en weerbaarheid, want dit is onmisbaar in een tijd die vraagt om pioniers die mogelijkheden zien, weerbaar zijn en hoop geven; die grenzen verleggen, mensen verbinden en de beroepspraktijk kunnen vernieuwen.
  • inclusiviteit en empathie, want iedereen doet ertoe. Kunnen luisteren, in dialoog gaan en empathie tonen zijn onmisbaar. Je lessen worden effectief als de kwaliteit van de relatie tussen jou als docent en de lerende goed is. DBKV wil een toegankelijke en inclusieve opleiding zijn. Jij maakt zo deel uit van een opleiding die actief de samenwerking zoekt met scholen en instituten in de stad Rotterdam, en die betrokken is bij ontwikkelingen in Nederland en daarbuiten.
  • interdisciplinariteit en eigenaarschap, want de wereld wordt steeds complexer. Je ontwikkelt bijvoorbeeld binnen de practices (WdKA projecten), discipline overstijgende manieren van werken. Je neemt verantwoordelijkheid voor je leerproces, je zoekt actief naar kansen en grijpt jouw talenten, interesses en leervragen aan bij het kiezen van specifieke studieonderdelen. De keuze- en profileringsmogelijkheden nemen tijdens je studie steeds meer toe. Het laatste jaar kies je zelf een minor, stage en afstudeeronderwerp die richting geven aan jouw toekomstige baan.