News

Úna Henry Dean Willem de Kooning Academy

Tue 11 Jul

Scroll down for Dutch

The Executive Board has appointed Úna Henry as dean of the Willem de Kooning Academy. She will start in this position from November 1, 2023.

The Participation Council (IMR) supports the nomination of the selection committee, which consisted of a member of the Executive Board, a dean and a broad delegation from within the academy, namely a student and two staff delegates from the IMR, two staff members and two students, the Office for Inclusivity advisor, two management team members and the HRM Business Partner.

Úna Henry (Northern Ireland, 1971) is currently the founding director of the Graduate Institute of Avans University of Applied Sciences and prior to this was Head of the Master Institute of Visual Cultures. She has extensive experience of higher education, combined with knowledge of arts research at the intersection of civic engagement, environmental and cultural thought, expanded through technology, economics and science. With a background as an artist and curator, Úna received her doctorate in Fine Art from the Ruskin School of Fine Art, University of Oxford in 2017. She serves on several boards and committees, amongst which the European League of Institutes of the Arts (ELIA), member of the supervisory board of Stichting Framer Framed in Amsterdam and on the board of directors of CASE (Centre for Arts and Sciences Education).

“I’m honoured to be entrusted with the WdKA leadership. I look forward to working with all members of the community and to ensure an ethics of careful attention for the lives and worlds of students and colleagues, so that we may ask questions to address processes of belonging and displacement, colonisation and social justice issues, to navigate the inescapably entangled accountabilities, agencies, and vulnerabilities that shape our necessarily shared world and provide the academy with a new story.”

We wish Úna every success!

Executive Board,
Ron Bormans, President

-----------------------------------

Het College van Bestuur heeft Úna Henry benoemd tot directeur van de Willem de Kooning Academie. Zij zal in deze functie starten vanaf 1 november aanstaande.De medezeggenschapsraad steunt de voordracht van de selectiecommissie, die bestond uit een lid van het College van Bestuur, een directeur en een brede afvaardiging vanuit de academie, te weten een student- en twee staf afgevaardigden van de IMR, twee stafleden en twee studenten, de Office for Inclusivity adviseur, twee managementteamleden en de HRM Business Partner.Úna Henry (Noord-Ierland, 1971) is momenteel kwartiermaker/directeur van het Graduate Institute van Avans Hogeschool en was daarvoor hoofd van het Master Institute of Visual Cultures. Ze heeft uitgebreide ervaring in het hoger onderwijs en het onderzoek van kunst op het snijvlak van maatschappelijke betrokkenheid, ecologisch en cultureel denken, in combinatie met technologie, economie en wetenschap. Úna heeft een achtergrond als beeldend kunstenaar en curator en promoveerde in 2017 aan de Ruskin School of Fine Art, University of Oxford. Ze heeft zitting in verschillende besturen en commissies, waaronder het bestuur van de European League of Institutes of the Arts (ELIA), de raad van toezicht van Stichting Framer Framed in Amsterdam en de raad van bestuur van CASE (Centre for Arts and Sciences Education)."Ik ben vereerd dat het leiderschap van WdKA aan mij is toevertrouwd. Ik zie ernaar uit om met iedereen in de organisatie samen te werken en te zorgen voor een ethiek van zorgvuldige aandacht voor de levens en werelden van studenten en collegae, zodat er ruimte ontstaat voor het bevragen van processen van saamhorigheid en verdringing, kolonisatie en sociale rechtvaardigheid. Dit is een belangrijke voorwaarde om ons te kunnen verhouden tot de onlosmakelijk verstrengelde verantwoordelijkheden, posities en kwetsbaarheden van onze gedeelde wereld en om de academie van een nieuw verhaal te voorzien."Wij wensen Úna veel succes!College van Bestuur,Ron Bormans, voorzitter