Dag van Praktijkgericht Onderzoek

Sep 29 2022

DAG VAN PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 2022 - RESPONSIBLE APPLIED AI

De Dag van Praktijkgericht Onderzoek 2022: Responsible Applied AI was een groot succes. Met het programma –van de 6 kenniscentra op 3 podia met 30 sprekers en 14 AI projecten/presentaties op AI Expo– mochten we een grote groep studenten, lectoren, docent-onderzoekers, wetenschappers, politiek en belangrijke relaties uit het werkveld verwelkomen.

Artificial Intelligence is verweven in onze dagelijks werkelijkheid en we kunnen er niet meer omheen. Het kan een geweldig instrument zijn, bijvoorbeeld in de zorg en geneeskunde of in zaken rondom veiligheid en sociale vraagstukken. Daartegenover staat het oprukkende gebruik van algoritmes en industriële grootmachten die ons met AI steeds meer in hun macht hebben, vrijheid inperken en de grenzen van onze privacy opzoeken. Om te kunnen navigeren in deze nieuwe werkelijkheid is de dialoog en het uitstippelen van de route naar Responsible Applied AI urgenter dan ooit.

Een overzicht in beed van de dag vind je via de onderstaande link. Voor foto's van de expo klik hier.

Klik hier voor een selectie foto's van het dagprogramma
Type symposium
ProgrammaZaal 1 (De Branderij)

Gehost door de kenniscentra Talentontwikkeling & Creating010

Dankzij Artificial intelligence (AI) kunnen computers taken uitvoeren die hen aangeleerd zijn. Tegelijkertijd hebben wij als mens ook veel te leren…! Niet alleen over toepassingen, maar ook over het stellen van fundamentele vragen. Kenniscentrum Talentontwikkeling en Creating010 bundelen de krachten met drie inspirerende sessies op het grensvlak van onderwijs, AI & design, met als thema ‘leren met AI, leren over AI, en leren van AI’.


Er worden sprankelende bijdragen geleverd door onderzoekers, docenten en studenten van HR en door twee design researchers die aan de hand van onderzoek en verrassende voorbeelden laten zien wat AI kan leren van de mens maar ook: vice versa.


Zaal 2 (De Hef)

Gehost door de kenniscentra Willem de Kooning Academie & Business Innovation

Het centrale thema van dit podium is Kansen en problemen van AI in praktische toepassingen. Kunstmatige intelligentie is niet langer futuristisch, maar onderdeel geworden van het dagelijks leven, soms zonder dat mensen zich daar volledig bewust van zijn. AI-technologie heeft de manier van werken al veranderd in de meeste vakgebieden die aan de Hogeschool Rotterdam worden onderwezen. Met het bedrijfsleven en creatieve beroepen als voorbeeld, zal dit panel een licht werpen op hedendaagse kwesties en kansen die door de nieuwe technologie worden gecreëerd.

Zaal 3 (De Zwaan)

Gehost door de kenniscentra EMI & Zorginnovatie & Duurzame Havenstad

Meedoen in de maatschappij en een betekenisvolle rol te kunnen spelen is een centrale pilaar van het menselijk bestaan. Maar dat is niet voor iedereen zo. Helaas is de kans dat een individu (van zuigeling tot volwassene) kan meedoen in de maatschappij voor een heel groot deel afhankelijk van waar je geboren wordt en opgroeit. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de kansen die iemand heeft maar ook voor zijn gevolgen.


Ondanks dat AI vaak wordt geassocieerd met het vergroten van de kloof tussen mensen kan het ook gebruikt worden om juist deze te verkleinen. Om echter deze staat van inclusiviteit te kunnen bereiken dienen we echter wel verantwoord met AI om te gaan, zoals het voorkomen van ongewenste profilering van individuen. Hier kan Explainable AI een belangrijke rol spelen. Maar deze kent ook grenzen.


Deze track gaat dan ook vooral uit van welke kansen AI kan creëren voor inclusiviteit, zoals bijvoorbeeld in de zorg, en hoe deze kan bijdragen aan sociale innovatie. Verder zal aandacht worden besteed aan de manier waarop Explainable AI deze inclusiviteit nog verder kan versterken en wat de grenzen hieraan zijn.


>>AI Expo (De Stokerij)

De dag is ook een plek voor innovatie en verbinding. In de AI Expo worden recente en spraakmakende projecten van studenten en docenten gepresenteerd. Met presentaties en projecten van:

Boris Smeenk
Chaline Bang
Ethische Commissie Onderzoek
ginger coons
Lok Thong Siu
Mats Cornegoor
RAAIT
Rob van der Willigen
Ruben Staps
Ruben van der Ven
Studio Comrades
Studio Gill Baldwin
Ouderenhub
Yori Ettema

Dag van Praktijkgericht Onderzoek 

Elk jaar organiseren de kenniscentra van Hogeschool Rotterdam de Dag van Praktijkgericht Onderzoek. De dag biedt een rijk reservoir aan inzichten, mogelijkheden, botsende overtuigingen en onvermoede samenwerkingen. Centraal staat het belang, de opbrengsten en impact van onderzoek die wordt gedeeld en waar het werkveld, onderzoekers en studenten samenkomen.

Gastheer van de Dag van Praktijkgericht Onderzoek 2022 is de Willem de Kooning Academie.