Fine Art & Design Teacher Training Part-Time

Part-Time Course. You will be qualified to teach art subjects in secondary education, as well as mid-level and higher professional education including HBO. You can also find employment as an educator for a cultural institution. This programme is in Dutch.

We offer this programme in Dutch language only

Docent beeldende kunst en vormgeving deeltijd

De opleiding is in grote mate studentgestuurd en de reden hiervoor is simpel: deeltijd- en zij-instroomstudenten brengen over het algemeen een schat aan ervaring mee en zijn vaak al werkzaam in het onderwijs. Hoewel de opleiding invulling geeft aan haar eigen visie op de startbekwaamheid die de student bij het afstuderen dient te bereiken, meent zij dat deze bekwaamheid alleen maar versterkt wordt als de student de mogelijkheid heeft eigen leervragen vanuit zijn of haar beroepspraktijk in te brengen. Niet alleen borgt dit een aansluiting op de beroepspraktijk in algemene zin, het creëert tevens de mogelijkheid voor de studenten én docenten van elkaars ervaringen te leren en daarmee als leergemeenschap te functioneren.

Het onderwijs is gestructureerd rond drie onderzoekslijnen die de student handvatten biedt zich te ontwikkelen tot een docent BKV die zich zelfstandig kan verhouden tot de eigen beroepssituatie, bredere (maatschappelijke) discussies over kunstvakonderwijs en ontwikkelingen in de actuele beeldende kunst en vormgeving. De drie lijnen zijn gestructureerd rond ontwerpende, beschouwende en participerende onderzoeksmethodieken, die door alle studieonderdelen heen lopen. Het doel hiervan is nadrukkelijk niet om studenten op te leiden tot onderzoekers, maar om hen in staat te stellen met een onderzoekende houding de beroepspraktijk tegemoet te treden.

Binnen de deeltijd major Docent beeldende kunst en vormgeving kun je kiezen uit drie trajecten:

• vierjarig deeltijdtraject

Je dient in het bezit te zijn van een havo/mbo/hbo/bachelordiploma of een behaalde 21+ toets. In de parttime studie richt je je op je eigen beeldende én artistieke ontwikkeling, maar verwerf je ook didactische en onderwijskundige capaciteiten, en theoretische inzichten. Je werkt in de beroepspraktijk en studeert op maandagavond of dinsdag- en woensdagavond en de gehele vrijdag. Let op: je dient net als alle andere toekomstige bachelorstudenten deel te nemen aan onze aanmelding - en toelatingsprocedure.

• tweejarig zij¬instroomtraject

Je dient in het bezit te zijn van een afgeronde en erkende kunstopleiding. Tijdens je studie ontwikkel je je eigen didactische 
en onderwijskundige kwaliteiten. Contacturen zijn op dinsdag- en woensdagavond en de gehele vrijdag. Let op: je dient deel te nemen aan een speciale toelatingsprocedure. Je meldt je volgens de reguliere manier aan, en ontvangt dan een vragenformulier met een uitnodiging voor een toelatingsgesprek.

Na je afstuderen kun je aan de slag als cultureel adviseur, docent beeldende vakken, museumdocent, educatief curator, kunsteducatief ondernemer of ontwikkelaar van educatieve producten.

De data voor de aanmeldingsgesprekken zij-instroom studiejaar 2020 - 2021:

22 november 2019        13:00 – 16:30

21 februari 2020            9:00 – 12:00,  13:00 – 16:30

06 maart 2020               9:00 – 12:00,  13:00 – 16:30

10 maart 2020               13:00 – 17:00,  18:00 – 20:00

17 april 2020                  9:00 – 12:00,  13:00 – 16:30

26 mei 2020                   16:00 – 18:00,  19:00 – 21:00

19 juni 2020                   9:00 – 12:00,  13:00 – 16:30

Header image: een processie georganiseerd door de studenten tijdens studiereis, Istanbul, Turkije.

Open dagen

  • Open avond: Woensdag 11 december 17.00 - 20.00 uur en woensdag 3 juni 17.00 - 20.00 uur
  • Open dag: zaterdag 1 februari 2020

Want to study at Willem de Kooning Academy?

Apply now

Experience 4 years at WdKA

Explore
Fine Art & Design Teacher Training Part-Time

Ont-Moeten

Froukje Doodkorte
Show work