Portfolio Course XXL

A great gap year!

This course is in Dutch. Please scroll down for the English description of this course.

Wordt 1x per jaar aangeboden

Start op 17 november 2018

Bekijk hier de data van de Portfolio cursus XXL

18 zaterdagen & 12 vrijdagen, 09:30 - 16:00 uur

start na de eerste Open Dag in november

  • twee introductie opdrachten
  • werken aan een sterk portfolio
  • lessen ideeontwikkeling en beeldonderzoek
  • oriëntatie op de vakstudies van de WdKA
  • praktijkopdracht vakrichting
  • vijf colleges kunstbeschouwing die aansluiten op de praktijklessen
  • vier excursies o.a. ‘ontdek de beroepspraktijk’
  • studie voorlichting
  • portfolio adviesgesprek
  • twaalf keer werken in de stations op vrijdag & proeflessen in 6 gekozen vakrichtingen

Investering: 1400 euro, inclusief dummy en materiaal en lunch op zaterdag

Portfolio Course XXL

Onderzoek jouw talent en studiekeuze in achttien zaterdagen en twaalf vrijdagen. Maak intensief kennis met de Willem de Kooning Academie in al haar facetten. Ervaar het gebouw, de stations,
de studenten, de docenten en manier van lesgeven. Krijg een scherper beeld van de verschillende vakstudies en de opbouw van het lesprogramma.

Laat je helpen door onze ervaren docenten bij het maken van de juiste keuze. Zet je tanden in een aantal (introductie-) opdrachten. Leer hoe je procesmatig werken en betere ideeën kan ontwikkelen. Verbreed je referentiekader met colleges kunstbeschouwing, die aansluiten bij de praktijklessen. Raak bekend met het werkveld tijdens de vier excursies, werkbezoeken. Ontdek hoe je vanuit jouw fascinaties tot creatieve oplossingen komt.

Verken op vrijdagen de verschillende vakstudies van de Willem de Kooning Academie, de stations en proef de mogelijkheden die de verschillende technieken en apparatuur je bieden. Leer te reflecteren op je werk, kritisch te zijn op jezelf en maak je beste werk ooit. Zo bouw je aan een overtuigend portfolio.

Wees goed voorbereid op het toelatingsgesprek. Leer hoe je inzicht geeft in jouw creatieve proces aan de hand van een ‘dummy’ en een beeldend onderzoek. Oefen je presentatie tijdens een portfolio adviesgesprek. Een cursus XXL is geen garantie voor toelating maar wel een garantie voor een waanzinnig leerzame tijd.

  

 

Wat leer je bij de Portfolio Course XXL?

De CURSUS XXL omvat twee dagen. Op zaterdag start de cursus met het oriënterende en algemeen voorbereidende deel. De vrijdagen sluiten met de specifieke vakstudies en werken in de stations hierop aan. De zaterdag bestaat uit twee delen:

A / IDEE-ONTWIKKELING EN BEELDEND PROCES

De eerste dag van de cursus begint met twee introductieopdrachten. Daarna werk je verder aan jouw beeldende interesse en fascinatie met behulp van meegebrachte werk.

De nadruk in de eerste zeven lessen ligt op ideeontwikkeling en het creatieve proces. Hoe kun je jouw ideeën verder ontwikkelen en op verschillende creatieve manieren uitwerken? Je doet beeldend onderzoek, waarin jouw persoonlijke fascinatie naar voren komt.

Het doel is om met behulp van korte oefeningen en creatieve strategieën te komen tot originele visuele oplossingen van een hoge beeldende kwaliteit. Techniek is daarbij een middel, geen doel. De nadruk ligt op ‘learning by doing’. Er worden op zaterdag geen (techniek)lessen in de vorm van workshops gegeven. Uiteraard krijg je wel technische adviezen en kun je tijdens de lessen gebruik maken van computers.

De praktijklessen worden ondersteund door lessen kunstbeschouwing. Daarnaast maak je kennis met hedendaagse kunstenaars en vormgevers, die als inspiratie kunnen dienen voor je eigen ideeën en werk. Je leert hoe ontwerpers en kunstenaars te werk gaan. Je bouwt een beeldbank op ter ondersteuning van je eigen werk. Daarnaast ga je, als aanvulling op de praktijklessen, op excursie naar tentoonstellingen en maak je kennis met de beroepspraktijk door bezoek aan o.a. ontwerpstudio’s en ateliers.

B / VAKSTUDIES EN TOELATING

In het tweede deel van de cursus maak je je keuze voor een vakstudie. In de laatste serie lessen werk je aan praktijkopdrachten binnen de vakstudie van jouw keuze. In die opdracht kun je toepassen wat je in het eerste deel van de cursus bent tegengekomen en hebt geleerd. Ondertussen werk je ook aan het samenstellen van je portfolio. In de laatste weken van de cursus is het toelatingsassessment voor de academie.

Vrijdag. Na 5 weken start je op vrijdag met de kennismaking met de verschillende vakstudies die de Willem de Kooning academie aanbiedt. De vrijdagen zijn daarnaast bedoeld om de stations te leren kennen als plek waar denken en maken samenkomt; workshop kunnen hierbij een onderdeel zijn.

Op de zaterdag maak je, na de studievoorlichting bijeenkomst en advies van de docenten, je definitieve keuze voor 6 vakstudies waar jij kennis mee wilt maken.

Je maakt elke keer een keuze uit blok 1 of blok 2 voor één van de twee aangeboden vakstudies (zie schema).

In 12 weken maak je elke twee weken kennis met de door jouw gekozen vakstudie en werk je onder begeleiding van docenten van de vakstudies in de verschillende stations aan door hun afdeling hiervoor speciaal ontwikkelde opdrachten, workshops.

Week 1 t/m 5 Alleen les op zaterdag Alleen les op zaterdag
BLOK 1 BLOK 2
Week 6 + 7 Autonoom Advertising
Week 8 + 9 Lifestyle Audiovisueel Ontwerpen
Week 10 + 11 Mode Grafisch Ontwerpen
Week 11 + 12 Ruimtelijk Ontwerpen Illustratie
Week 13 + 14 Product Design Animatie
Week 15 + 16 DBKV Fotografie

 

(wijzigingen onder voorbehoud)

Algemene Voorwaarden

 


Portfolio course XXL

Explore your talent and study programme options during 18 Saturdays and 12 Fridays. Get to know all the ins and outs of the Willem de Kooning Academy closely. Experience the building, the stations, the students, the teaching staff and our way of teaching and learning. Get a better idea of the various degree programmes we offer and find out more about the structure of our curriculum.

Let our experienced teaching staff help you make the right decision. Get your teeth stuck into a number of introductory assignments. Learn how to work in a process-driven way and how to come up with better ideas. Broaden your perspective during the art appreciation lectures that are closely connected to the practical classes. Get to know the professional field by going on excursions and work visits.

Discover how the things that fascinate you will lead to creative solutions. Explore the stations on Fridays and get a taste of your opportunities that the various techniques and equipment are offering you. Learn how to reflect on your own work, how to be critical about yourself and how to produce your best work ever. This is how you will put together a convincing portfolio.
Be well prepared for the admissions interview. Learn how to provide an insight into your creative process based on a ‘dummy’. Practise your presentation during the portfolio consultation meeting.

30 days of working hard! This XXL-course is taught in Dutch on 18 Saturdays and 12 Fridays. No lessons during school holidays. We start in November after the Open Day. Free entry for Museum Boijmans van Beuningen.

Useful link: Portfolio-checklist

 

A great gap year!