Portfolio Course XXL

A great gap year!

This course is in Dutch.
For a course in English please choose International Portfolio Course L.

Wordt eenmaal per jaar aangeboden

18 zaterdagen & 12 vrijdagen, 09:30 - 16:00 uur

Start na de eerste Open Dag in november

 

 • keuze uit twee introductie opdrachten
 • werken aan een sterk portfolio
 • workshops
 • lessen idee-ontwikkeling en beeldonderzoek
 • oriëntatie op de vakstudies van de WdKA
 • praktijkopdracht vakrichting
 • vijf colleges vormgeving met opdrachten die aansluiten op de praktijklessen
 • drie excursies o.a. ‘ontdek de beroepspraktijk’
 • studie voorlichting
 • portfolio adviesgesprek
 • twaalf keer werken in de stations op vrijdag & proeflessen in 6 gekozen vakrichtingen
 • bij een succesvolle afronding ontvangt de deelnemer een certificaat

Investering: 1500 euro, inclusief dummy en materiaal en lunch op zaterdag

Portfolio Course XXL

Onderzoek jouw talent en studiekeuze in achttien zaterdagen en twaalf vrijdagen. Maak intensief kennis met de Willem de Kooning Academie in al haar facetten. Ervaar het gebouw, de stations, de studenten, de docenten en manier van lesgeven. Krijg een scherper beeld van de verschillende vakstudies en de opbouw van het lesprogramma.

Laat je helpen door onze ervaren docenten bij het maken van de juiste keuze. Zet je tanden in twee (introductie-) opdrachten. Leer hoe je procesmatig werken en betere ideeën kan ontwikkelen. Verbreed je referentiekader met colleges vormgeving en korte opdrachten, die aansluiten bij de praktijklessen. Raak bekend met het werkveld tijdens de drie excursies, werkbezoeken. Ontdek hoe je vanuit jouw fascinaties tot creatieve oplossingen komt.

Verken op vrijdagen de verschillende vakstudies van de Willem de Kooning Academie, de stations en proef de mogelijkheden die de verschillende technieken en apparatuur je bieden. Leer te reflecteren op je werk, kritisch te zijn op jezelf en maak je beste werk ooit. Zo bouw je aan een overtuigend portfolio.

Wees goed voorbereid op het toelatingsgesprek. Leer hoe je inzicht geeft in jouw creatieve proces aan de hand van een ‘dummy’ en een beeldend onderzoek. Oefen je presentatie tijdens een portfolio adviesgesprek. Een cursus XXL is geen garantie voor toelating maar wel een garantie voor een waanzinnig leerzame tijd.

  

Wat leer je bij de Portfolio Course XXL?

De CURSUS XXL omvat twee dagen. Op zaterdag start de cursus met het oriënterende en algemeen voorbereidende deel. De vrijdagen sluiten met de specifieke vakstudies en werken in de stations hierop aan. De ZATERDAG bestaat uit twee delen:

ZATERDAG A / van geleid / IDEE-ONTWIKKELING EN BEELDENDPROCES EN WORKSHOPS

De eerste dag van de cursus begint met de keuze uit twee introductieopdrachten. Daarna werk je verder aan jouw beeldende interesse en fascinatie aan de hand van zelfgekozen opdrachten met behulp van meegebracht werk.

De nadruk in de eerste zeven lessen ligt op korte oefeningen, opdrachten en creatieve strategieën te komen tot originele visuele oplossingen van een hoge beeldende kwaliteit. Idee-ontwikkeling en het beeldend proces spelen daarbij de hoofdrol, naast workshops. Hoe kun je jouw ideeën verder ontwikkelen en op verschillende creatieve manieren uitwerken? Je doet beeldend onderzoek, waarin jouw persoonlijke fascinatie naar voren komt.

Techniek is daarbij een middel, geen doel. De nadruk ligt op ‘learning by doing’. Er worden in het begin van de cursus op zaterdag, in de ochtend, introductielessen gegeven in de vorm van workshops. Tijdens de lessen kun je gebruik maken van computers en 'gratis' printen.

De praktijklessen worden ondersteund door colleges vormgeving en bijpassende opdrachten. Daarnaast maak je kennis met hedendaagse kunstenaars en vormgevers, die als inspiratie kunnen dienen voor je eigen ideeën en werk. Je leert hoe ontwerpers en kunstenaars te werk gaan. Je bouwt een beeldbank op ter ondersteuning van je eigen werk. Daarnaast ga je, als aanvulling op de praktijklessen, op excursie naar tentoonstellingen en maak je kennis met de beroepspraktijk door bezoek aan o.a. ontwerpstudio’s en ateliers.

ZATERDAG B / naar zelfstandig / VAKSTUDIES EN TOELATING

In het tweede deel van de cursus komt de nadruk steeds meer op zelfstandigheid te liggen. Je maakt dan ook je keuze voor een vakstudie. In de laatste serie lessen werk je aan praktijkopdrachten binnen de vakstudie van jouw keuze. In die opdracht kun je toepassen wat je in het eerste deel van de cursus bent tegengekomen en hebt geleerd. Ondertussen werk je ook aan het samenstellen van je portfolio. In de laatste weken van de cursus bereid je je voor op het toelatingsassessment van de academie.

VRIJDAG. Op zaterdag maak je, na de studievoorlichting bijeenkomst en advies van de docenten, je definitieve keuze voor zes vakstudies waar jij kennis mee wilt maken. Na vijf weken op zaterdag start je op vrijdag met de kennismaking met de verschillende vakstudies die de Willem de Kooning academie aanbiedt. De vrijdagen zijn daarnaast bedoeld om de stations te leren kennen als plek waar denken en maken samenkomt; workshop kunnen hierbij een onderdeel zijn.

Voor de vrijdag maak je elke keer een keuze uit blok één  of blok twee voor  één  van de twee aangeboden vakstudies (zie voorbeeld schema). In twaalf weken maak je elke twee weken kennis met de door jouw gekozen zes vakstudies en werk je onder begeleiding van docenten van de vakstudies in de verschillende stations aan door hun afdeling hiervoor speciaal ontwikkelde opdrachten, workshops.

Week 1 t/m 5 Alleen les op zaterdag Alleen les op zaterdag
KEUZEBLOK 1  vrijdagen KEUZEBLOK 2  vrijdagen
Week 6 + 7 Fotografie Advertising
Week 8 + 9 Lifestyle Audiovisueel Ontwerpen
Week 10 + 11 Mode Grafisch Ontwerpen
Week 11 + 12 Ruimtelijk Ontwerpen Illustratie
Week 13 + 14 Product Design Animatie
Week 15 + 16 DBKV Autonoom

(wijzigingen onder voorbehoud)

Algemene Voorwaarden

 

Useful link: Portfolio-checklist

 

A great gap year!