Portfolio Course XL

Bereid je optimaal voor op de academie

15 days of working hard!

This course is in Dutch. Please scroll down for the English description of this course.

Wordt 1 x  per jaar aangeboden

Start op 17 november 2018

Bekijk hier de data van de Portfolio cursus XL

 

18 zaterdagen & 12 vrijdagen, 09:30 - 16:00 uur

Start na de eerste Open Dag in november

 • twee introductieopdrachten
 • werken aan een sterk portfolio
 • lessen ideeontwikkeling en beeldonderzoek
 • oriëntatie op de vakstudies van de WdKA
 • praktijkopdracht vakrichting
 • colleges kunstgeschiedenis die aansluiten op de praktijklessen
 • drie excursies o.a. ‘ontdek de beroepspraktijk’
 • studie voorlichting
 • portfolio adviesgesprek

Investering: 750 euro, inclusief dummy en materiaal & lunch

 

Portfolio Course XL

Onderzoek jouw talent en studiekeuze op vijftien zaterdagen. Maak intensief kennis met de Willem de Kooning Academie in al haar facetten. Ervaar het gebouw, de stations, de studenten, de docenten en de manier van lesgeven. Krijg een scherper beeld van de verschillende vakstudies en de opbouw van het lesprogramma.

Laat je helpen door onze ervaren docenten bij het maken van de juiste keuze. Zet je tanden in een aantal (introductie-) opdrachten. Leer hoe je procesmatig werkt en betere ideeën kan ontwikkelen. Verbreed je referentiekader met colleges kunstbeschouwing, die aansluiten bij de praktijklessen. Raak bekend met het werkveld tijdens de drie excursies, werkbezoeken. Ontdek hoe je vanuit jouw fascinaties tot creatieve oplossingen komt. Leer te reflecteren op je werk, kritisch te zijn op jezelf en maak je beste werk ooit. Zo bouw je aan een overtuigend portfolio.

Wees goed voorbereid op het toelatingsgesprek. Leer hoe je inzicht geeft in jouw creatieve proces aan de hand van een ‘dummy’ en een beeldend onderzoek. Oefen je presentatie tijdens een portfolio adviesgesprek. Een cursus XL is geen garantie voor toelating maar wel een garantie voor een leerzame tijd.

Wat leer je bij de Portfolio Course XL?

De CURSUS XL bestaat uit twee delen.

A / IDEE-ONTWIKKELING EN BEELDEND PROCES

De eerste dag van de cursus begint met  twee introductieopdrachten. Daarna werk je verder aan jouw beeldende interesse en fascinatie met behulp van meegebrachte werk.

De nadruk in de eerste zeven lessen ligt op ideeontwikkeling en het creatieve proces. Hoe kun je jouw ideeën verder ontwikkelen en op verschillende creatieve manieren uitwerken? Je doet beeldend onderzoek, waarin jouw persoonlijke fascinatie naar voren komt.

Het doel is om met behulp van korte oefeningen en creatieve strategieën te komen tot originele visuele oplossingen van een hoge beeldende kwaliteit. Techniek is daarbij een middel, geen doel. De nadruk ligt op ‘learning by doing’. Er worden geen (techniek)lessen in de vorm van workshops gegeven. Uiteraard krijg je wel technische adviezen en kun je tijdens de lessen gebruik maken van computers. Je maakt kennis met de werkplaatsen (stations) en je krijgt uitgebreide voorlichting en advies over de verschillende vakstudies op de Willem de Kooning Academie.

De praktijklessen worden ondersteund door lessen kunstbeschouwing. Je maakt kennis met hedendaagse kunstenaars en vormgevers, die als inspiratie kunnen dienen voor je eigen ideeën en werk. Je leert hoe ontwerpers en kunstenaars te werk gaan. Je bouwt een beeldbank op ter ondersteuning van je eigen werk. Daarnaast ga je, als aanvulling op de praktijklessen, op excursie naar tentoonstellingen en maak je kennis met de beroepspraktijk door bezoek aan o.a. ontwerpstudio’s en ateliers.

B / VAKSTUDIES EN TOELATING

In het tweede deel van de cursus maak je je keuze voor een vakstudie. In de laatste serie lessen werk je aan praktijkopdrachten binnen de vakstudie van jouw keuze. In die opdracht kun je toepassen wat je in het eerste deel van de cursus bent tegengekomen en hebt geleerd. Ondertussen werk je ook aan het samenstellen van je portfolio.

Wat is het verschil met de Portfolio Course XXL?

 • De CURSUS XL is een verkorte versie van de CURSUS XXL: 30 / 15 x
 • Het belangrijkste verschil is dat de XXL ook op vrijdag plaatsvindt met werken in de stations

De XXL is daarom zeer geschikt als onderdeel van een tussenjaar. Op vrijdag maak je kennis met de verschillende vakrichtingen en stations op de Willem de Kooning Academie. Jij maakt als student een keuze uit het aanbod van vakstudies op de Willem de Kooning. Je krijgt lessen, verzorgd door docenten van de vakstudies, die je laten kennis maken met de betreffende vakstudie. De vrijdagen zijn daarnaast bedoeld om de stations te leren kennen als plek waar denken en maken samenkomt; workshops kunnen hierbij een onderdeel zijn.

Algemene Voorwaarden


Are you an international prospective student?  We invite you to attend our International Portfolio Workshop in Rotterdam! Meet our students and staff, sharpen your portfolio and work in our state-of-the-art stations. Dates: Wednesday, August 29 until August 31, 2018. Click here for more information!

Portfolio course XL

Explore your talent and study programme options during these 15 Saturdays. Get to know all the ins and outs of the Willem de Kooning Academy closely. Experience the building, the stations, the students, the teaching staff and our way of teaching and learning. Get a better idea about the various degree programmes we offer and the structure of your curriculum.
Let our experienced teaching staff help you make the right decision. Get your teeth stuck into a number of introductory assignments. Learn how to work process-oriented and how to come up with better ideas. Broaden your perspective during the art appreciation lectures that are closely connected to the practical classes. Get to know the professional field by going on excursions and work visits.

Discover how the things that fascinate you will lead to creative solutions. Learn how to reflect on your work, how to be critical about yourself and how to make your best work ever. This is how you will put together a convincing portfolio. Be well prepared for your admissions interview. Learn how to provide insight into your creative process based on a ‘dummy’. Practise your presentation during the portfolio consultation meeting.

Taking part in Portfolio Jam XL does not guarantee you a place to study at Willem de Kooning Academy but you will have an awesome time and learn a great deal.

This XL-course is taught in Dutch on 15 Saturdays 09.30 - 16.00. No lessons during school holidays. We start in November after the Open Day. Free entry for Museum Boijmans van Beuningen.

Useful link: Portfolio-checklist

15 days of working hard!