Portfolio Course XL

Bereid je optimaal voor op de academie

15 days of working hard!

This course is in Dutch.
For a course in English please choose International Portfolio Course L.

Wordt eenmaal per jaar aangeboden

15 zaterdagen, 09:30 - 16:00 uur

Start na de eerste Open Dag in november

 • keuze uit twee introductieopdrachten
 • werken aan een sterk portfolio
 • workshops
 • lessen ideeontwikkeling en beeldonderzoek
 • oriëntatie op de vakstudies van de WdKA
 • praktijkopdracht vakrichting
 • vijf colleges vormgeving  met opdrachten die aansluiten op de praktijklessen
 • twee excursies o.a. ‘ontdek de beroepspraktijk’
 • studievoorlichting
 • portfolio adviesgesprek
 • bij een succesvolle afronding ontvangt de deelnmers een certificaat

Investering: 850 euro, inclusief dummy en materiaal & lunch

Portfolio Course XL

Onderzoek jouw talent en studiekeuze op vijftien zaterdagen. Maak intensief kennis met de Willem de Kooning Academie in al haar facetten. Ervaar het gebouw, de stations, de studenten, de docenten en de manier van lesgeven. Krijg een scherper beeld van de verschillende vakstudies en de opbouw van het lesprogramma.

Laat je helpen door onze ervaren docenten bij het maken van de juiste keuze. Zet je tanden in twee (introductie-) opdrachten. Leer hoe je procesmatig werkt en betere ideeën kan ontwikkelen. Verbreed je referentiekader met vijf colleges vormgeving en korte opdrachten, die aansluiten bij de praktijklessen. Maak kennis met het werkveld tijdens de twee excursies, werkbezoeken. Ontdek hoe je vanuit jouw fascinaties tot creatieve oplossingen komt. Leer te reflecteren op je werk, kritisch te zijn op jezelf en maak je beste werk ooit. Zo bouw je aan een overtuigend portfolio.

Wees goed voorbereid op het toelatingsgesprek. Leer hoe je inzicht geeft in jouw creatieve proces aan de hand van een ‘dummy’ en een beeldend onderzoek. Oefen je presentatie tijdens een portfolio adviesgesprek. Een cursus XL is geen garantie voor toelating maar biedt je een leerzame tijd en de mogelijkheid je portfolio verder te ontwikklen en uit te breiden.

 

Wat leer je bij de Portfolio Course XL?

De CURSUS XL bestaat uit twee delen.

A / van geleid / IDEE-ONTWIKKELING EN BEELDEND PROCES EN WORKSHOPS

De eerste dag van de cursus begint met de keuze uit twee introductieopdrachten. Daarna werk je verder aan jouw beeldende interesse en fascinatie aan de hand van zelfgekozen opdrachten met behulp van meegebrachte werk.

De nadruk in het eerste deel van de cursus ligt op korte oefeningen, opdrachten en creatieve strategieën om met behulp daarvan te komen tot originele visuele oplossingen van een hoge beeldende kwaliteit. Ideeontwikkeling en het beeldend proces spelen daarbij de hoofdrol naast workshops. Hoe kun je jouw ideeën verder ontwikkelen en op verschillende creatieve manieren uitwerken? Je doet beeldend onderzoek, waarin jouw persoonlijke fascinatie naar voren komt. Techniek is daarbij een middel, geen doel. De nadruk ligt op ‘learning by doing’. Er worden in het begin van de cursus op zaterdag, in de ochtend, introductielessen gegeven in de vorm van workshops. Tijdens de lessen kun je gebruik maken van computers en 'gratis' printen.

De praktijklessen worden ondersteund door colleges vormgeving en bijpassende opdrachten. Je maakt kennis met hedendaagse kunstenaars en vormgevers, die als inspiratie kunnen dienen voor je eigen ideeën en werk. Je leert hoe ontwerpers en kunstenaars te werk gaan. Je bouwt een beeldbank op ter ondersteuning van je eigen werk. Daarnaast ga je, als aanvulling op de praktijklessen, op excursie naar tentoonstellingen en maak je kennis met de beroepspraktijk door bezoek aan o.a. ontwerpstudio’s en ateliers.

B / naar zelfstandig / VAKSTUDIES EN TOELATING

In het tweede deel van de cursus komt de nadruk steeds meer op zelfstandigheid te liggen. Je maakt dan ook je keuze voor een vakstudie. In de laatste serie lessen werk je aan praktijkopdrachten binnen de vakstudie van jouw keuze. In die opdracht kun je toepassen wat je in het eerste deel van de cursus bent tegengekomen en hebt geleerd. Ondertussen werk je ook aan het samenstellen van je portfolio.

Wat is het verschil met de Portfolio Course XXL?

 • De CURSUS XL (15x) is een verkorte versie van de CURSUS XXL: (30x)
 • Het belangrijkste verschil is dat de XXL op 2 dagen plaatsvindt; zaterdag als ook op vrijdag met lessen verzorgd door de vakstudies en werken in de Stations

De XXL is daarom zeer geschikt als onderdeel van een tussenjaar. Op vrijdag maak je kennis met de verschillende vakrichtingen en stations op de Willem de Kooning Academie. Jij maakt als student een keuze uit het aanbod van vakstudies op de Willem de Kooning. Je krijgt lessen, verzorgd door docenten van de vakstudies, die je laten kennis maken met de betreffende vakstudie. De vrijdagen zijn daarnaast bedoeld om de stations te leren kennen als plek waar denken en maken samenkomt; workshops kunnen hierbij een onderdeel zijn.

Algemene Voorwaarden

Useful link: Portfolio-checklist

15 days of working hard!