Portfolio Course L

Position yourself firmly!

 

Intense development in 9 days!

This course is in Dutch.
For a course in English please choose International Portfolio Course L.

Wordt tweemaal per jaar aangeboden

9 zaterdagen, 09:30 - 16:00 uur

Start na de eerste Open Dag in november en na de Open Dag in februari.

 

 • keuze uit twee introductieopdrachten
 • werken aan een sterk portfolio
 • workshops
 • lessen idee-ontwikkeling en creatief proces
 • korte oriëntatie op vakstudies van de WdKA
 • praktijkopdracht vakrichting
 • drie colleges vormgeving met opdrachten die aansluiten op de praktijklessen
 • één excursie
 • studievoorlichting
 • portfolio adviesgesprek
 • bij een suceesvolle afronding ontvangt de deelnemer een certificaat

Investering: 650 euro, inclusief dummy en materiaal & lunch

Verken jouw talent en studiekeuze in negen zaterdagen. Maak in korte tijd kennis met de Willem de Kooning Academie. Ervaar het gebouw, de stations, de studenten, de docenten en de manier van lesgeven. Krijg een scherper beeld van de verschillende vakstudies en de opbouw van het lesprogramma.

Laat je helpen door onze ervaren docenten bij het maken van de juiste keuze. Zet je tanden in een aantal (introductie-) opdrachten. Leer hoe je procesmatig werken en betere ideeën kan ontwikkelen. Verbreed je referentiekader met drie colleges over kunst- en cultuur- geschiedenis. Raak bekend met het werkveld tijdens de twee excursies. Ontdek hoe je vanuit jouw fascinaties tot creatieve oplossingen kunt komen. Leer te reflecteren op je werk, kritisch te zijn op jezelf en maak je beste werk ooit. Zo bouw je aan een overtuigend portfolio.

Wees goed voorbereid op het toelatingsgesprek. Leer hoe je inzicht geeft in jouw creatieve proces aan de hand van een ‘dummy’ en een beeldend onderzoek. Oefen je presentatie tijdens een portfolio adviesgesprek. Een cursus L is geen garantie voor toelating maar bied je de mogelijkheid je portfolio verder te ontwikkelen en uit te breiden.

Wat leer je bij de Portfolio Course L?

De CURSUS L bestaat uit twee delen:

A / van geleid / IDEE-ONTWIKKELING EN BEELDEND PROCES

De eerste dag van de cursus begint met de keuze uit twee introductieopdrachten. Daarna werk je verder aan jouw beeldende interesse en fascinatie aan de hand van zelfgekozen opdrachten met behulp van meegebrachte werk. De nadruk in inhet eerste deel van de cursus ligt op kort oefeningen, opdrachten en creatieve strategieën om met behulp daarvan te komen tot originele visuele oplossingen van een hoge beeldende kwaliteit. Ideeontwikkeling en het creatieve proces spelen daarbij de hoofdrol naast workshops. Hoe kun je jouw ideeën verder ontwikkelen en op verschillende creatieve manieren uitwerken? Je doet beeldend onderzoek, waarin jouw persoonlijke fascinatie naar voren komt. Techniek is daarbij een middel, geen doel. De nadruk ligt op ‘learning by doing’. Er worden in het begin van de cursus op zatrerdag, inde ochtend, introductielessen gegeven in de vorm van workshops. Tijdens de lessen kun je gebruik maken van computers en 'gratis'printen.

De praktijklessen worden ondersteund door colleges vormgeving en bijpassende opdrachten. Je maakt kennis met hedendaagse kunstenaars en vormgevers, die als inspiratie kunnen dienen voor je eigen ideeën en werk. Je bouwt een beeldbank op ter ondersteuning van je eigen werk. Daarnaast ga je, als aanvulling op de praktijklessen, op excursie naar diverse tentoonstellingen.

B / naar zelfstandig / VAKSTUDIES EN TOELATING

In het tweede deel van de cursus komt de nadruk steeds meer op zelfstandigheid te liggen. Je maakt dan ook je keuze voor een vakstudie. In de laatste serie lessen werk je aan een praktijkopdracht binnen de vakstudie van jouw keuze. In die opdracht kun je toepassen wat je in het eerste deel van de cursus bent tegengekomen en hebt geleerd. Ondertussen werk je ook aan het samenstellen van je portfolio. De toelating vindt buiten de lessen plaats. Je moet je hiervoor apart  aanmelden.

Wat is het verschil met de Portfolio Course L?

 • De CURSUS L is een verkorte versie van de CURSUS XL
 • Je maakt in een beknopte tijd kennis met de academie.
 • Het aantal colleges vormgeving en excursies is beperkt bij de CURSUS L

Algemene Voorwaarden

 


Useful link: Portfolio-checklist

Position yourself firmly!