Portfolio Course L

Position yourself firmly!

This course is in Dutch. Please scroll down for the English description of this course.*

If you are interested in following the English version (pilot) of the Dutch Portfolio course L, please send a message to wdka.admission@hr.nl.

 

9 dagen extreem hard knallen

Wordt 2x per jaar aangeboden

Start op 17 november 2018 en 16 februari 2019

Bekijk hier de data van de Portfolio cursus L

 

18 zaterdagen & 12 vrijdagen, 09:30 - 16:00 uur

 

start na de eerste Open Dag in november en na de Open Dag in februari

 • 2 introductieopdrachten
 • werken aan een sterk portfolio
 • lessen ideeontwikkeling en creatief proces
 • korte oriëntatie op vakstudies van de WdKA
 • praktijkopdracht vakrichting
 • 3 colleges kunstgeschiedenis die aansluiten op de praktijklessen
 • 2 excursies
 • studievoorlichting
 • portfolio adviesgesprek

Investering: 500 euro, inclusief dummy en materiaal & lunch

Verken jouw talent en studiekeuze in negen zaterdagen. Maak in korte tijd kennis met de Willem de Kooning Academie. Ervaar het gebouw, de stations, de studenten, de docenten en de manier van lesgeven. Krijg een scherper beeld van de verschillende vakstudies en de opbouw van het lesprogramma.

Laat je helpen door onze ervaren docenten bij het maken van de juiste keuze. Zet je tanden in een aantal (introductie-) opdrachten. Leer hoe je procesmatig werken en betere ideeën kan ontwikkelen. Verbreed je referentiekader met drie colleges over kunst- en cultuur- geschiedenis. Raak bekend met het werkveld tijdens de twee excursies. Ontdek hoe je vanuit jouw fascinaties tot creatieve oplossingen kunt komen. Leer te reflecteren op je werk, kritisch te zijn op jezelf en maak je beste werk ooit. Zo bouw je aan een overtuigend portfolio.

Wees goed voorbereid op het toelatingsgesprek. Leer hoe je inzicht geeft in jouw creatieve proces aan de hand van een ‘dummy’ en een beeldend onderzoek. Oefen je presentatie tijdens een portfolio adviesgesprek. Een cursus L is geen garantie voor toelating maar biedt je de mogelijkheid je portfolio verder te ontwikkelen en uit te breiden.

 

Wat leer je bij de Portfolio Course L?

De CURSUS L bestaat uit twee delen:

A / IDEE-ONTWIKKELING EN BEELDEND PROCES

De eerste dag van de cursus begint met twee introductieopdrachten. Daarna werk je verder aan jouw beeldende interesse en fascinatie met behulp van meegebrachte werk.

De nadruk in de eerste vijf lessen ligt op ideeontwikkeling en het creatieve proces. Hoe kun je jouw ideeën verder ontwikkelen en op verschillende creatieve manieren uitwerken? Je doet beeldend onderzoek, waarin jouw persoonlijke fascinatie naar voren komt.

Het doel is om met behulp van korte oefeningen en creatieve strategieën te komen tot originele visuele oplossingen van een hoge beeldende kwaliteit. Techniek is daarbij een middel, geen doel. De nadruk ligt op ‘learning by doing’. Er worden geen (techniek)lessen in de vorm van workshops gegeven. Uiteraard krijg je wel technische adviezen en kun je tijdens de lessen gebruik maken van computers. Je maakt kennis met de werkplaatsen (stations) en je krijgt voorlichting en advies over de verschillende vakstudies op de Willem de Kooning Academie.

De praktijklessen worden ondersteund door lessen kunstbeschouwing. Je maakt kennis met hedendaagse kunstenaars en vormgevers, die als inspiratie kunnen dienen voor je eigen ideeën en werk. Je bouwt een beeldbank op ter ondersteuning van je eigen werk. Daarnaast ga je, als aanvulling op de praktijklessen, op excursie naar diverse tentoonstellingen.

B /  VAKSTUDIES EN TOELATING

In het tweede deel van de cursus maak je je keuze voor een vakstudie. Je komt in een groep met cursisten die dezelfde of een overeenkomstige vakstudie hebben gekozen. In de laatste serie lessen werk je aan een praktijkopdracht binnen de vakstudie van jouw keuze. In die opdracht kun je toepassen wat je in het eerste deel van de cursus bent tegengekomen en hebt geleerd. Ondertussen werk je ook aan het samenstellen van je portfolio. De toelating vindt buiten de lessen plaats. Je moet je hiervoor apart  aanmelden.

 

Wat is het verschil met de Portfolio Course L?

 • De CURSUS L is een verkorte versie van de CURSUS XL
 • Je maakt in een beknopte tijd kennis met de academie.
 • Het aantal lessen kunstgeschiedenis en excursies is beperkt bij L

Algemene Voorwaarden

 


Are you an international prospective student?  We invite you to attend our International Portfolio Workshop in Rotterdam! Meet our students and staff, sharpen your portfolio and work in our state-of-the-art stations. Dates: Wednesday August 29 up until August 31, 2018. Click here for more information!

Portfolio course L

Explore your talent and study programme options during these 9 Saturdays. No lessons during public holidays. Get to know the Willem de Kooning Academy. Experience the building, the stations, the students, the teaching staff and our way of teaching and learning. Get a better idea of the various degree programmes and the structure of our curriculum.

Let our experienced teaching staff help you make the right decision. Get your teeth stuck into a number of introductory assignments. Learn how to work process-oriented and how to come up with better ideas. Broaden your perspective during lectures on art and cultural history. Get to know the professional field during excursions.

Discover how the things that fascinate you will lead to creative solutions. Learn how to reflect on your own work, how to be critical about yourself, and how to produce your best work ever. This is how you will put together a convincing portfolio.

Be well prepared for your admissions interview. Learn how to provide insight into your creative process based on a ‘dummy’. Practise your presentation during a portfolio consultation meeting.

Taking part in Portfolio Jam L does not guarantee you a place to study at the Willem de Kooning Academy but you will certainly learn a great deal.

This L-course is taught in Dutch on 9 Saturdays 09.30 - 16.00. No lessons during school holidays. We start in November and in February after the Open Days.

Useful link: Portfolio-checklist

Position yourself firmly!