Term 1.1, Waarnemen en identificeren, richt zich op de introductie van de docent beeldend kunst en vormgeving major. Waarnemen gaat over het vermogen om al je zintuigen in te zetten bij het uitvoeren van je professionele taak als beeldmaker-docent en je te kunnen verplaatsen in de ander. Daarom ga je ook al gelijk kennis maken met de werkvloer door een korte intensieve stage. Je gaat onderzoeken of je je daarmee kan identificeren. Je legt tijdens deze periode de basis om via beeld en materiaal te communiceren. Tevens vinden we bij de start van je studie het van belang dat je je bewust bent van verschillende, mogelijke perspectieven.

Term 1.2, Practices, is gericht op het introduceren van de inhoud en methodologie van de drie afstudeerprofielen (practices) van de academie. Te weten sociaal, commercieel en autonoom. Je maakt kennis met de benadering, context, professionele rollen en methodologie van deze drie profielen.

Term 1.3, Conceptualiseren, gaat over de bewustwording van deze beweging en hoe je eigen referentiekader je beeldende ontwikkeling vormgeeft. Je werkt aan eigen beeldend werk dat aansluit op actuele tendensen in de kunst, de kunsteducatie en de algehele maatschappij. Kun je in de beweging van de kunsten belangrijke internationale ontwikkelingen in de technologie, politiek en maatschappij terugzien?

Tijdens Term. 2.1, Integreren, ga je aan de slag met een omvattend project waarin je artistiek beeldend onderzoek leert verdiepen door niet alleen zelf werk te maken en vaardigheden te ontwikkelen, maar ook deze kennis te vertalen naar je toekomstige onderwijspraktijk. Vanuit het projectonderdeel kunstdisciplines zal voornamelijk de integratie van kunsthistorische en kunsttheoretische kennis aangeleerd worden. Er wordt uiteindelijk gekeken in hoeverre je theoretisch en praktisch onderzoek, ideeontwikkeling, artistiek handelen en didactische vaardigheden hebt weten te integreren in je eindwerk.

Term 2.2 Kritische studies & Artistiek onderzoek. Bij het project ‘kritische studies’ ligt de nadruk op het kritisch beschouwen van ontwikkelingen in de actuele beeldende kunst.  Door middel van (veld)onderzoek naar verschillende opvattingen in de kunst over actuele vraagstukken en gesprekken onder begeleiding van je docenten, zoek je naar wegen om je eigen ideeën op een doordachte manier te toetsen aan eigentijdse visies op kunst en cultuur. Artistiek onderzoek stelt je eigen opdracht, jouw fascinatie en beeldtaal centraal. Tot nu toe zul je ervaren hebben welke aanpak in projecten en opdrachten bij je past, welke rol je als vanzelf aanneemt in groepsprocessen en welke onderwerpen je het meeste aanspreken. Je staat open voor reflectie en er zijn uitdagingen waar je ze niet had vermoed.

Microstages. In het tweede studiejaar loop je geen doorlopende stage op een plek, maar oriënteer je je breed op de beroepsmogelijkheden door zelfstandig of in kleine teams microstages uit te voeren. Tijdens de microstages ben je bewust bezig om vanuit een onderbouwd uitgangspunt en duidelijke leerdoelen, de  nieuwsgierigheid van de doelgroep of een publiek te prikkelen en de interactie met dit publiek of doelgroep aan te gaan. De microstages kennen diverse vormen en inhoudelijke mogelijkheden. Zo werk je aan de uitbreiding van je netwerk als professional.

Term 2.3 Practices. De derde periode geeft je een verdiepende introductie van twee van de drie afstudeerprofielen (practices). Deze leerervaring ondersteunt je bij het maken van een eigen afstudeerprofiel voor het derde en vierde jaar. Naast de major dien je ook electives te volgen. Je kunt kiezen uit een ruim aanbod van actuele onderwerpen. Ook door deze electives maak je kennis met de afstudeerprofielen. We noemen deze dus autonoom, sociaal en commercieel. Je focust je binnen een van deze profielen op nieuwe uitdagingen in het veld van de technologie, gebruik van publieke ruimte, het betrekken van publiek of een uitdagende internationale context. Je werkt aan levensechte, praktische opdrachten die de grenzen van je discipline (major) overstijgen.

Klik op de kaart links om de practices en bijhorende electives te bekijken. Deze informatie is in het Engels.

Autonomous Practices focus on the artistic and expressive possibilities of the (individual) artist, teacher or designer; who work from the perspective of their personal vision of the world and the human condition, and give shape to this vision. Within Autonomous Practices, students can specialise in one of four issues: Critical Studies, Digital Craft, Hacking, and Public & Private. Each issue has its own specific courses, tutors with relevant professional backgrounds, and external partners with whom students can collaborate.

More (in-depth) information about the Autonomous Practices

Commercial Practices are oriented towards our “next” economy. Our world is changing rapidly fused for example by technological disruptive innovations. This changing world creates new opportunities and roles for prospective designers and artists. Within Commercial Practices, students can specialise in one of four issues: New Frontiers, Branding, Data Design, and Service Design. Each issue has its own specific courses, tutors with relevant professional backgrounds, and external partners with whom students can collaborate.

More (in-depth) information about the Commercial Practices

Social Practices focus on art and design that impacts societal issues by designing or redesigning processes, interactions and relationships, and by involving participants or stakeholders in the design process. The issues currently addressed by Social Practices are Cultural Diversity, Open Design, Gamification and Sustainability; four domains in which systemic change is particularly relevant.

More (in-depth) information about the Social Practices

Het beeldonderzoek kun je inzetten als jouw persoonlijke brug tussen je stage (lees hier meer over bij intership) en het door jou gekozen practiceproject. Je neemt associaties uit beide onderdelen van je studie als uitgangspunt voor een eigen beeldonderzoek. Dit beeldonderzoek werk je vanuit je persoonlijke fascinatie verder uit tot een expositie die jij samen met je medestudenten organiseert. In de tweede helft van het derde jaar ga je verder met je stage en het beeldonderzoek. In het project framing/reframing onderzoek je als voorbereiding op het afstudeerjaar jouw rol als docent en cultuurdrager.

Bovenop de major voegt de WdKa practice projecten toe. Je kan kiezen uit een wijde selectie hedendaagse onderwerpen. De projecten zorgen voor verder verdieping in de drie afstudeerprofielen of practices. We noemen ze autonoom, sociaal en commercieel. Je focust je binnen een van deze profielen op nieuwe uitdagingen in het veld van de technologie, gebruik van publieke ruimte, het betrekken van publiek of een uitdagende internationale context. Je werkt aan levensechte, praktische opdrachten die de grenzen van je discipline (major) overstijgen.

Klik op de kaart links om de practices en bijhorende electives te bekijken. Deze informatie is in het Engels.

Autonomous Practices focus on the artistic and expressive possibilities of the (individual) artist, teacher or designer; who work from the perspective of their personal vision of the world and the human condition, and give shape to this vision. Within Autonomous Practices, students can specialise in one of four issues: Critical Studies, Digital Craft, Hacking, and Public & Private. Each issue has its own specific courses, tutors with relevant professional backgrounds, and external partners with whom students can collaborate.

More (in-depth) information about the Autonomous Practices

Commercial Practices are oriented towards our “next” economy. Our world is changing rapidly fused for example by technological disruptive innovations. This changing world creates new opportunities and roles for prospective designers and artists. Within Commercial Practices, students can specialise in one of four issues: New Frontiers, Branding, Data Design, and Service Design. Each issue has its own specific courses, tutors with relevant professional backgrounds, and external partners with whom students can collaborate.

More (in-depth) information about the Commercial Practices

Social Practices focus on art and design that impacts societal issues by designing or redesigning processes, interactions and relationships, and by involving participants or stakeholders in the design process. The issues currently addressed by Social Practices are Cultural Diversity, Open Design, Gamification and Sustainability; four domains in which systemic change is particularly relevant.

More (in-depth) information about the Social Practices

Voor je stage, die het hele derde jaar duurt, kies je zelf in overleg een stagebedrijf dat past bij je uiteindelijke beroepskeuze. Het doel van de stage is je te verdiepen. Door bewust te kiezen en je te specialiseren, vergroot je je kansen op de toekomstige arbeidsmarkt. De nadruk ligt op het zelf ontwikkelen en verzorgen van lessen en educatieve programma’s. In het geval van lesgeven, verzorg je als stagiaire het gehele traject van een opdracht, van de oriëntatiefase tot en met de beoordeling. Je krijgt geleidelijk aan meer verantwoordelijkheid. Naast het ontwikkelen en uitvoeren van lesprogramma’s neem je actief deel als lid binnen een team. Je bent je bewust van de culturele omgeving van je stagebedrijf en zoekt contact met deze omgeving. In je stageleerplan geef je aan welke competenties nodig zijn voor een goede beroepsuitoefening. Je  verdiept je daarin en werkt vooral aan die competenties waar je nog in moet en wilt groeien.  

Een minor geeft de mogelijkheid om je kennis en vaardigheden te verdiepen. Je rond een minor in een semester af. Een minor aan de academie omvat praktijk onderzoek, visualisatie en presentatie. Je kunt een van de huidige onderwerpen binnen de practices kiezen - Critical Studies, Digital Craft, Hacking, and Public & Private; New Frontiers, Branding, Data Design, and Service Design or Cultural Diversity, Open Design, Gamification and Sustainability – of een minor volgen bij een ander instituut of in het buitenland.

Tijdens het afstuderen laat je zien dat je in staat bent om een relevant eigen onderzoek uit te voeren. Op basis van dit onderzoek ben je in staat om beelden, producten en lesmateriaal te ontwerpen en te maken, die aansluiten op de actuele beroepspraktijk. Je combineert hiervoor zowel kennis uit de major (vakstudie) als de Practice (minor). Als student van de WdKA word je opgeleid tot een ‘creating pioneer’. Dit aspect is zichtbaar in je kritische-, experimentele-, en innovatie- gerichte houding

In je afstudeerfase krijg je als docent beeldende kunst en vormgeving de kans jezelf te laten zien als educatief ontwikkelaar, beeldenmaker en/of kritische doener door in het vakgebied te werken aan een gericht onderzoek met een visuele vertaling.

Je kiest daarbij zelf een plek in het vakgebied (de stage) en specifiek onderwerp waarin je je groei tot het gewenste niveau van je competenties kunt laten zien.  Een samenhang aanbrengen tussen je competenties/ leervragen, de stage, het onderwerk en het visuele eindwerk is belangrijk. Zodat je je stageplek kunt gebruiken als onderzoeksgebied, als kader, of als spiegel. Je afstudeeronderwerp dient verdiepend, complex, betekenisvol en relevant te zijn voor beroepspraktijk.

 

Autonomous Practices focus on the artistic and expressive possibilities of the (individual) artist, teacher or designer; who work from the perspective of their personal vision of the world and the human condition, and give shape to this vision. Within Autonomous Practices, students can specialise in one of four issues: Critical Studies, Digital Craft, Hacking, and Public & Private. Each issue has its own specific courses, tutors with relevant professional backgrounds, and external partners with whom students can collaborate.

More (in-depth) information about the Autonomous Practices

Commercial Practices are oriented towards our “next” economy. Our world is changing rapidly fused for example by technological disruptive innovations. This changing world creates new opportunities and roles for prospective designers and artists. Within Commercial Practices, students can specialise in one of four issues: New Frontiers, Branding, Data Design, and Service Design. Each issue has its own specific courses, tutors with relevant professional backgrounds, and external partners with whom students can collaborate.

More (in-depth) information about the Commercial Practices

Social Practices focus on art and design that impacts societal issues by designing or redesigning processes, interactions and relationships, and by involving participants or stakeholders in the design process. The issues currently addressed by Social Practices are Cultural Diversity, Open Design, Gamification and Sustainability; four domains in which systemic change is particularly relevant.

More (in-depth) information about the Social Practices

Choose another program

Fine Art & Design Teacher Training

Profession and Concept

This programme is in Dutch. Het eerste jaar is gericht op het leggen van een basis voor een aantal belangrijke vaardigheden, attitudes en kennis. Samen met de docenten en medestudenten ontdek je vanuit een nieuwsgierige houding door te experimenteren, te maken en te bevragen wat het betekent om kunstdocent te zijn. Je leert vanuit de werkwoorden waarnemen, identificeren en conceptualiseren beelden maken, ideeën vorm te geven, om te gaan met materialen, technieken, digitale media, tekenen, en ruimtelijk te werken. Elk werkwoord is de leidraad van een project.

Profession and Concept

In het vervolg van je studie ga je je kennis en vaardigheden verdiepen en verbinden! Je maakt zelf niet alleen beeldend werk middels diverse methodieken en met verschillende materialen, maar je gaat deze kennis ook vertalen naar de kunsteducatieve context. Het gehele jaar zijn er onder de noemer van microstages kennismakingen met bepaalde werkplekken en loop je verschillende korte stages. Daarnaast ga je eigen ideeën toetsen aan eigentijdse visies op kunst en cultuur.

Profession and Concept

Er staan in dit studiejaar ogenschijnlijk gescheiden werelden centraal. Je stage waarin je jouw rol binnen het educatieve veld van binnenuit verder onderzoekt, je beeldonderzoek en je practiceproject en als afsluiting de module framing/reframing je zoektocht naar je ideale positie in de kunsteducatie. Je zult echter ontdekken dat deze scheiding slechts schijn is.

Profession and Concept

+ Year 1 Year 2 Year 3 Year 4
Year 1
Year 2
Year 3
Year 4
Major +
Major +
Major +
Minor +
Practices +
Practices +
Internship +
Graduation +