News

In Memoriam: Jan van Munster 1939-2024

Mon 3 Jun

Geschreven door Wilma Knol

Jan van Munster, de kunstenaar van de lichtsculptuur die dwars door ons gebouw Blaak 10 steekt, is dinsdag 28 mei op 84-jarige leeftijd overleden.
Van Munster was een belangrijk naoorlogse beeldend kunstenaar. Hij studeerde van 1955-1957 aan de Rotterdamse kunstacademie, vervolgde zijn studie in de kunsten tot 1960 in Amsterdam aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs. In 1973 was hij aan de Rotterdamse academie verbonden als docent. (1)

De kunstopdracht voor het gebouw Blaak 10 kreeg van Munster na de oplevering van het gebouw Blaak 10 in 1981, toen het verbouwd was om als kunstacademie in gebruik genomen te worden. Opdrachtgever was de toenmalige directeur Hein van Haaren en kon gerealiseerd worden uit de 1 % regeling. Het beeld werd in 1985 opgeleverd. (2)

Jan van Munster heeft in zijn kunst het thema energie uitputtend onderzocht en in een uitgebreid oeuvre van belanghebbende en intrigerende beelden tot uitdrukking gebracht. Naast het thema energie vormen zijn IK-beelden een evenzeer interessant en belangrijk onderdeel van zijn beeldend werk.

1. Jan van Munster (website)
2. Jan van Munster, Zonder titel (1985). BKOR

Jan van Munster: Zonder titel (1985)

Foto van BKR

Jan van Munster, the artist of the light sculpture that crosses our building Blaak 10, died Tuesday, May 28, at the age of 84. Van Munster was an important postwar visual artist. He studied at the Rotterdam Art Academy from 1955-1957, continued his studies in the arts until 1960 in Amsterdam at the Institute for Arts and Crafts Education. In 1973 he was attached to the Rotterdam Academy as a lecturer. (1)

Van Munster received the art commission for the Blaak 10 building after its completion in 1981, when it had been remodeled to be used as an art academy. The client was the then director Hein van Haaren and could be realized from the 1% arrangement. The sculpture was completed in 1985. (2)

Jan van Munster has exhaustively explored the theme of energy in his art and expressed it in an extensive body of interested and intriguing sculptures. In addition to the theme of energy, his self sculptures form an equally interesting and important part of his visual work.

1. Jan van Munster (website)
2. Jan van Munster, No Title(1985). BKOR