logo logo

Onderzoek en publicaties

Onderzoek en publicaties

Als onderdeel van Hogeschool Rotterdam put de Willem de Kooning Academie uit een zeer gevarieerd kennis- en onderzoeksnetwerk. De elf instituten van de hogeschool focussen zich samen op zes regionaal verankerde thema’s, die belicht worden binnen de volgende kenniscentra:

  • Duurzame innovatie;
  • Zorginnovatie;
  • Creating 010;
  • Talent Ontwikkeling;
  • Ideale Haven;
  • Innovatief Ondernemerschap.

Een team van lectoren verricht actief onderzoek binnen deze kenniscentra. De lectoraten van Hogeschool Rotterdam leveren zo een belangrijke bijdrage aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding.

Een lectoraat bestaat uit een lector en een team deskundigen. De lectoren zijn bekwaam in een specialistisch vakgebied. Zij combineren hun werk voor het lectoraat vaak met een aanstelling elders. Op die manier weten ze goed wat er in de beroepspraktijk speelt. Deze en andere ervaringen én hun kennis zetten ze in om innovatie in de praktijk te stimuleren en te faciliteren. Ondernemers en publieke instellingen kunnen de lectoren inschakelen voor onderzoek en advies.