logo logo

Product Design

Product Design

Product design gaat over het constant onderzoeken van de relatie tussen gebruikers en product(-en)(-ie). Producten zijn overal en in allerlei verschijningsvormen: van puur functioneel tot statement.

Door de opkomst van nieuwe technologie worden de fundamenten van de bestaande opvattingen over productontwerp, productgebruik en producteconomie ter discussie gesteld. Juist nú ontstaan  door het vrije gebruik van nieuwe distributie- en productiemogelijkheden grote kansen voor productontwerpers.

In essentie is productontwerpen gericht op het bevragen en herdefiniëren van dat wat er al is. Daardoor ontwikkel je als productontwerper betekenis en denk je na over de verschijningsvorm.

Een belangrijk onderdeel van je studie is het ontdekken en ontwikkelen van (nieuwe) materialen en productieprocessen door letterlijk 
‘je handen vies te maken’. Of een stap verder: niet bang zijn het bestaande uit elkaar te halen, zowel fysiek als ook meer conceptmatig, zowel de productie ervan als ook de distributie. Daarmee ontwikkel je nieuwe ideeën en gebruiksvormen, maar verdiep je 
je ook in de consequenties van de ontwerppraktijk. Denk bijvoorbeeld aan aspecten als (sociale) duurzaamheid.

Als productontwerper beperk je je dus niet tot bestaand gereedschap, maar pas je dit gereedschap juist aan of ontwerp je je eigen gereedschap. Dat gaat voorbij het product zelf; de discipline productontwerpen is niet beperkt tot fysieke producten, maar kan ook uitmonden in processen of diensten.

Kortom: als productontwerper beeld jij je door experiment, onderzoek, samenwerking en ondernemerschap in hoe producten onze toekomst kunnen veranderen.