logo logo

Illustratie

Illustratie

Je ontwikkelt jezelf tot een ontwerper die gespecialiseerd is in het maken van toegepaste beelden en visualisaties. Illustratie wordt in onze sterk beeldgerichte communicatiecultuur steeds duidelijker zichtbaar. Je richt je hierbij tot drie onderzoeksgebieden, die je zowel vanuit de theorie als aan de hand van de praktijk onderzoekt:

  • verhalend ontwerp: het vertellen van een verhaal in beeld;
  • informatie-ontwerp: het bieden van informatie in beeld;
  • auteurschap: het uiting geven aan een opinie in beeld.

Het programma bestaat uit kwartaalprojecten, waarin deze drie onderzoeksgebieden in relatie tot de internationale beroepspraktijk centraal staan. Je werkt onder andere aan producten voor print-media, webontwerp, games, animaties, infographics en ruimtelijke ontwerpen. Je maakt hierbij kennis met ontwerpers en illustratoren uit de praktijk, maar je onderzoekt ook nieuwe en innovatieve mogelijkheden om illustraties toe te passen. Het gebruik van digitale media en crossmedia speelt in ieder kwartaal een belangrijke rol.

Internationale ervaring en scholing 
kun je opdoen door uitwisselingen
 met bijvoorbeeld Los Angeles, Boston, Berlijn, Kopenhagen of Tokyo. Je kunt na je studie een master volgen, bijvoorbeeld onze Master Design; ook kun je zowel in Europa als in Amerika specifieke masters Illustratie volgen.

Je leert jezelf als illustrator professionaliseren, zowel zelfstandig als in teamverband, en je ontwikkelt een mentaliteit die de hedendaagse beroepspraktijk van jou verlangt: in contact staan met de wereld, kritisch zijn, zoeken naar een eigen beeldtaal en visie. Na het afstuderen kun je aan de slag als freelance illustrator, ga je samenwerkingen aan met andere illustratoren of ontwerpers, of profileer je je als productie- of ontwerpbedrijf.