logo logo

Grafisch ontwerpen

Grafisch ontwerpen

Als grafisch ontwerper wil je communiceren. Je wilt vormgeven aan informatie in tekst en beeld, en via diverse media een verhaal vertellen aan een specifiek publiek. Je ontwerpt identiteit en
 gaat interactie aan met de gebruiker.
 De grafisch ontwerper verbindt eigen fascinaties en opvattingen aan die van de opdrachtgever, van andere makers en van het publiek. Je wilt je overal manifesteren waar communicatie noodzakelijk is.

Het vak grafisch ontwerpen heeft een lange traditie. Het ontwerpen van drukwerk, zoals boeken, huisstijlen en affiches, staat aan de basis van de discipline. In de afgelopen decennia is grafisch ontwerpen zich ook gaan verhouden tot een brede verscheidenheid aan andere media, zoals websites, apps, film en video, interactieve installaties, tentoonstellingsontwerp en interventies in de publieke ruimte. Die ontwikkeling maakt dat het vak geen eenduidige vorm kent, sterk in transitie is en veel ruimte biedt voor innovatie.

In het begin van je studie maak je kennis met die grote verscheidenheid aan mogelijkheden. In deze fase staat het kennismaken met de ‘tools’ van de grafisch ontwerper centraal: idee-ontwikkeling en ontwerpend onderzoek, taal en typografie, het maken van beeld, en ‘hands-on’ exploreren van de mogelijkheden van de verschillende media en technologieën. Het ontwikkelen van jouw eigen esthetiek in relatie tot de toepassing is essentieel. Wat is je boodschap? Welke betekenis of effect heeft het? Welke media werken daarbij het beste, en voor wie? Het tweede gedeelte van je vakstudie staat in het teken van specialisatie. Hierbij ligt de focus op redactioneel ontwerpen, informatie ontwerpen, identiteit ontwerpen en strategisch ontwerpen.

Van jou verwachten we een eigenzinnige, voortdurende bevragende, open en ondernemende houding: ten opzichte van het vakgebied, van de samenleving, van media, van de academie en, niet te vergeten – van jezelf. Voortdurende zelf-reflectie gedurende de studie is een noodzakelijke voorwaarde om tot een helder perspectief te komen over hoe jij je als grafisch ontwerper in de wereld zet.