logo logo

Fotografie

Fotografie

Je ontwikkelt je tot een beeldspecialist, die de fotografie inzet als een middel waarmee je – eigenzinnig en onderzoekend – een beeld van de wereld oproept dat tot nadenken stemt en een visie uitdraagt. Jij verhoudt je 
tot de wereld door middel van het (fotografische) beeld. Hierbij benut je jouw kennis van de eigenschappen van het medium fotografie. Want het fotografische beeld – in brede zin – heeft een heel eigen karakter, biedt specifieke mogelijkheden en neemt in de huidige beeldcultuur een bijzonder positie in. Als fotograaf beschik je verder over kennis van beeldtalen en -betekenissen en kun je die toepassen voor eigen doeleinden.

Het samenhangend programma gaat 
in op de beeldende, fotografisch-technische en theoretisch-onderzoekende kennis, vaardigheden en inzichten. Daarbij staat de internationale beroepsrealiteit altijd centraal. In een projectmatige opzet en vanuit een dynamische werksituatie van experimenteren, onderzoeken, maken en reflecteren, kom je steeds in aanraking met nieuwe omgevingen, uitdagingen en vraagstukken.

Het programma gaat in op de voortdurend veranderende beroepspraktijk van de hedendaagse fotograaf. Tegenwoordig is fotografie als medium niet meer voorbehouden aan een paar professionals: vrijwel iedereen fotografeert, vaak digitaal; en steeds meer mensen kunnen dit digitale beeld bewerken. Terwijl iedereen zijn leven vastlegt, manipuleert en publiceert op eigen platforms (social media, blogs), is de fotograaf een professional die dit beroepenveld overziet en er op reflecteert.

Fotografie gaat steeds meer over
 de manier waarop de eigenheid van beelden zich verhoudt tot de wereld: niet alleen de beeldcultuur, maar de samenleving in haar geheel. Dat betekent dat je niet alleen sterke en zeer eigen beelden moet kunnen maken, beelden die zich scherp verhouden tot de fotografie als medium. Je moet óók in staat zijn om samen te werken en om verbanden te leggen met je omgeving (mede-beeldmakers, de maatschappij, je publiek), om tot werk te komen dat uitstijgt boven de snapshots van
 de sociale media.