logo logo

Audiovisueel ontwerpen

Audiovisueel ontwerpen

De audiovisuele media spelen een belangrijke rol bij informatievoorziening, educatie en entertainment. Bij de vakstudie Audiovisueel ontwerpen leer je ontwerpen met beeld en geluid. Je krijgt geluids- en cameratechnieken, softwaretechnieken, productiemethoden en conceptontwikkeling.

Al deze onderdelen leiden je naar de kern van het AV-vak: ‘vertellen’ door middel van een verhalend filmbeeld. Je leert samen met een crew een productie ontwerpen. Niet alleen de uitvoerende kant staat hierbij centraal, maar juist ook de artistiek inhoudelijke: je analyseert opdrachten en ontwikkelt oorspronkelijke concepten. Je ontwikkelt je tot een auteur met een persoonlijke kijk op de werkelijkheid.

Onze docenten hebben een theoretische en vakmatige achtergrond. Ze zijn researcher, script-editor, AV-ontwerper, motion graphic designer, interactief ontwerper, autonoom kunstenaar, editor, camera- of geluidsman.

Van jou verwachten we enige kennis van beeldgebruik en van het audiovisuele werkgebied. Daarnaast moet je verhalen willen vertellen. Onderzoeken en risico’s nemen moet, mislukken mag. Je leert reflecteren op je eigen werk en dat van je medestudenten. Je werkt aan opdrachten die deels van een opdrachtgever komen, en deels starten vanuit een eigen fascinatie. Je gaat op zoek naar je eigen beeldtaal. Je leert samenwerken in een team. Je leert je ideeën te pitchen en te communiceren aan opdrachtgevers, crew en publiek. Uiteindelijk werk je naar een eindproduct toe dat publiek wordt vertoond.

In de eerste zes kwartalen van je studie leer je audiovisuele producten te ontwikkelen. Je maakt one-minutes voor internet of TV release, shorts voor filmzalen, audiovisuele installaties voor VJ gebruik of projectie op gebouwen, internet virals of autonome audiovisuele producties, beeldmateriaal voor een videowall of een auteursdocumentaire. Halverwege het tweede jaar verdiep je je verder in de kennis en verteltechnieken uit de eerste zes kwartalen. In het derde jaar volg je een stage. In het laatste jaar volg je een minor in één van de practices (Autonomous, Social of Commercial). Na je afstuderen kun je aan de slag als allround audiovisueel ontwerper, interactief audiovisueel vormgever, regisseur of motion graphics designer.