logo logo

Animatie

Animatie

De term animatie is afkomstig van het Latijnse woord ‘anima’, dat ‘ziel’ betekent. Letterlijk betekent animatie dus ‘be-ziel-en’, ‘tot leven wekken’. Vrij vertaald is animatie het overbrengen van betekenis of emotie door beweging van een niet levend object. Een meer technische definitie is ‘de suggestie van beweging door de opeenvolging van afbeeldingen in veranderende situaties’.

Wij zien animatie in de eerste plaats 
als communicatiemiddel. Als animator heb je een verhaal te vertellen. Animatie is daarbij een middel, níet
 een doel. Vandaar dat binnen de vakstudie Animatie, naast het verwerven van ambachtelijke vaardigheden, ook veel aandacht is voor toepassingsgerichtheid en conceptontwikkeling.

Animatie kom je tegen in films, (kinder) televisieseries, games, interactieve applicaties en app’s, commercials, simulaties en voorlichtingsfilms. Ook
 de verschijningsvorm is uiteenlopend: van traditionele 2D-animatie in klassieke tekenfilms en 3D-computertechnieken tot stop motion en digitale cut-out. Wij richten ons vooral op een sterk groeiende markt, met wijdverspreide toepassingen op allerlei platforms 
– van interactieve applicaties tot commercials – waarin de vraag naar verbeelding van grote hoeveelheden data in simpel te ‘lezen’ beelden enorm toeneemt.

De eerste twee jaar van je studie ontwikkel je vooral allerlei basisvaardigheden. Je maakt kennis met veel verschillende technieken, begrippen en (vak)theorie. Aanvankelijk werk je aan de hand van eenvoudige middelen, maar in de loop van je studie nemen de projecten in complexiteit toe en worden je gereedschappen steeds geavanceerder. Je bepaalt zelf op welk vlak van het vakgebied je je wilt ontwikkelen. De tweede helft van je studie staat in het teken van samenwerking, (praktijk) opdrachten, het opbouwen van een portfolio en een stage. Verder kun je op uitwisseling naar bijvoorbeeld Londen, Berlijn, Boston of Tokyo. Daar leg je dan de basis voor je toekomstige professionele animatorschap.