logo logo

HBO bachelor

HBO bachelor

HBO bachelor

HBO bachelor

De Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam biedt vier opleidingen aan die je, na succesvolle afronding, recht geven op een bachelordiploma op HBO-niveau. Binnen de vier hoofopleidingen (Autonome beeldende kunst, Vormgeving, Docent beeldende kunst en vormgeving, en Leisure Management) kun je vervolgens kiezen uit 13 verschillende internationaal georiënteerde vakstudies (majors): Autonome beeldende kunst, Fotografie, Advertising, Animatie, Audiovisueel ontwerpen, Grafisch ontwerpen (ook in het Engels), Illustratie, Ruimtelijk ontwerpen, Lifestyle (ook in het Engels), Mode, Product Design, Docent beeldende kunst en vormgeving (voltijd en deeltijd) en Leisure Management.

Het onderwijs aan de academie is zó ingericht dat je de benodigde ‘competenties’ verwerft die je voor je toekomstige beroep nodig hebt, zoals houding, kennis, kunde en vaardigheden. De competenties waartoe wij opleiden zijn afgeleid van landelijke en internationale afspraken, en toegespitst op onze eigen onderwijsvisie. Voor Nederland heeft de HBO-raad, in overleg met de kunstacademies, de competenties voor de verschillende vakgebieden vastgesteld. Ze sluiten aan bij wat in de beroepspraktijk van startende autonome kunstenaars, vormgevers en docenten wordt verwacht – in Nederland en daarbuiten. Die landelijke afspraken corresponderen weer met internationale normen voor hoger onderwijs, de zogeheten ‘Dublin-descriptoren’.