logo logo

Persberichten

Persberichten

Persbericht woensdag 7 oktober

Opening vernieuwde Willem de Kooning Academie

Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam (WdKA) opent zaterdag 31 oktober feestelijk haar compleet verbouwde pand. De twee aparte gebouwen – rijksmonument Blaak 10 en de meer recente Wijnhaven 61- zijn samengebracht tot één gebouw waar het interdisciplinair werken wordt gestimuleerd. De ‘gesloten structuur’ is opgebroken en vervangen door open en transparante werkstations, en een nieuwe publieke route die deze essentiële ruimten met elkaar verbindt. TomDavid Architecten & Kraaijvanger Architects tekenden voor het ontwerp van de transformatie.

Uitgangspunt was het ruimtelijk vertalen van de functie die de WdKA vervult als onderwijsinstelling en knooppunt van verbindingen tussen uiteenlopende partijen in Rotterdam. Van het culturele veld tot het bedrijfsleven en van alumni tot internationale professionals. Het ontwerp stimuleert tevens het interdisciplinair werken, één van de pijlers van de vernieuwde onderwijsvisie van de academie.

Directeur van de WdKA Jeroen Chabot zegt: “Vernieuwend kunstonderwijs vraagt om vernieuwde ruimtes. Rondgang door het gebouw zorgt voor onverwachte ontmoetingen met andere disciplines en nieuwe mogelijkheden, prikkelt en verlaagt hierdoor drempels. De buitenwereld is niet meer op zoek naar de autonoom kunstenaar of de grafisch ontwerper, maar naar iemand die over een veelvoud aan talent en vaardigheden beschikt en over de grenzen van zijn oorspronkelijke discipline kijkt. Een ‘creating pioneer’ dus.”

In de state-of-the-art stations van de academie werken studenten uit alle disciplines – van Advertising tot Ruimtelijk ontwerpen – samen aan uitdagende vraagstukken. Zo buigen zij zich bijvoorbeeld in het Interaction Station over interface design, werken zij in het Image & Sound Station aan ‘time-based storytelling’ en gaan zij in het Publication Station aan de slag met traditionele en nieuwe digitale methoden van reproductie. De in totaal zes transparante ‘stations’ (werkplaatsen ‘nieuwe stijl’) zijn een relatie met elkaar én de rest van het complex aangegaan. Ze zijn transparant, zichtbaar en bereikbaar vanuit de belangrijkste verkeersroute, de ‘Artery’.

”Deze Artery de hoofdader genereert ontmoeting en samenhang, en knoopt de stations en uitgangspunten uit de onderwijsvisie aan elkaar”, aldus TomDavid Architecten & Kraaijvanger Architects.

De verbouwing van de Willem de Kooning Academie is van start gegaan in juli 2014 en gefaseerd opgeleverd. Begin september 2015 is de verbouwing afgerond.

Op 31 oktober is tevens de eerste Open Dag van het nieuwe schooljaar. Tijdens de Open Dag reikt de academie de Maaskant- en Onderzoeksprijs uit. Met de Maaskantprijs, een reisbeurs, wilde de Rotterdamse architect en oud-bestuurslid Huig Maaskant (1907-1977) jonge kunstenaars en ontwerpers stimuleren in hun ontwikkeling en eerste aarzelende stappen in de beroepspraktijk. Dit jaar wordt voor de eerste keer de ‘Onderzoeksprijs’ uitgereikt. Deze prijs zal worden uitgereikt aan een alumnus van het afgelopen eindexamen, en is bedoeld om het belang van artistiek onderzoek in de context van de kunst- of ontwerppraktijk kracht bij te zetten. De jury van de nieuwe onderzoeksprijs bestaat uit de lectoren van kenniscentrum Creating 010.

—————————————————————————————————————————————-
Noot voor de redactie:
Voor meer informatie en beeldmateriaal, kunt u contact opnemen met het communicatieteam van Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam (WdKA):
M.S. Armitage (ma – vr) / m.s.armitage@hr.nl / +31 (0)10-794 47 93
C. Bettonviel (ma-di & vr) / c.bettonviel@hr.nl/ +31 (0)10-794 42 04