logo logo

Alumnizaken

Alumnizaken

Het contact met onze oud-studenten is essentieel voor de ontwikkeling van ons instituut. Zij zijn tenslotte onze ambassadeurs en brug naar de buitenwereld. Door de professionele praktijken, ervaringen en vragen van alumni, staan wij in contact met het professionele werkveld. Omgedraaid is het onze missie om hen een platform te bieden en daarmee in contact te komen met elkaar en met ons. Zo kunnen zij hun professionele vaardigheden en netwerk nog verder uitbreiden.

Wij zijn trots op onze steeds grotere alumni community en berichten regelmatig over hun extraordinaire projecten, nominaties en prijzen via onze website en alumni communities op Facebook en Linkedin.

Deel gerust je feedback en suggesties met onze via bovenstaande kanalen of email.

Let op: op dit moment werken wij hard aan een vernieuwde wdka.nl, waarin we als vanouds volop aandacht besteden aan onze alumni en net-afgestudeerden (afstudeercatalogus Krooning.nl).